Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium kryminalistyczne I 1300-Fz24LKrI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, krytyczna ocena i analiza, eksperyment
Literatura:

1. Rusek A.; Podstawy elektroniki; WSiP; Warszawa 1985.

2. B.M. Oliver, J.M. Cage, Pomiary i przyrządy elektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W09, K_W07, K_U08, K_U01, K_U04, K_U07,

• posiada podstawową wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia metod fizycznych stosowanych w kryminalistyce (W05)

• rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (W09)

• zna podstawowe pojęcia, definicje i aparaturę stosowaną w badaniach spektroskopowych (W10)

• potrafi mówić o zagadnieniach fizycznych zrozumiałym, potocznym językiem (U14)

• potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, szczególnie podczas rozwiązywania kompleksowych problemów praktycznych (U05)

• potrafi w podstawowym zakresie zastosować sprzęt oraz przyrządy laboratoryjne do analizy zebranych śladów materialnych, potrafi zebrać te ślady i dobrać odpowiedni aparat badawczy do ich analizy (U07)

K_K02, K_K03

• potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K06)

• potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K08)

• posiada umiejętność pracy w grupie (K02)

Metody i kryteria oceniania:

5 Student w sposób prawidłowy wykonał wszystkie przewidziane programem ćwiczenia, był zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie oraz rzeczowo uczestniczył w rozwiązywaniu problemów na zajęciach.

4 Student w sposób prawidłowy wykonał większość przewidzianych programem ćwiczeń i był zawsze przygotowany do zajęć. Ponadto uczestniczył w rozwiązywaniu problemów na zajęciach w sposób aktywny.

3 Student wykonał większość przewidzianych programem ćwiczeń i uzyskał oceny pozytywne, był zawsze w stopniu wystarczającym przygotowany do bieżących ćwiczeń. Dopuszcza się z przyczyn losowych nie wykonanie jednego ćwiczenia.

2 Nie spełnił wymienionych powyżej warunków lub w sposób nieusprawiedliwiony nie wykonał więcej niż 30% ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Oględziny miejsca przestępstwa pod kątem zabezpieczenia możliwych do badań śladów

1.1. Zabezpieczenia stosowane w celu "ochrony" miejsca zdarzenia

1.2. Opis miejsca zdarzenia,

1.3. Wstępna analiza opisowa dowodów i określenie metod dalszych badań.

2. Prowadzenie badań zabezpieczonych śladów

2.1. Obserwacje optyczne, szkło powiększające, mikroskop laboratoryjny,

2.2. Mikroskopia elektronowa, możliwości stosowania, cele, ograniczenia, korzyści

2.3. Dyfrakcja rentgenowska

2.4. Spektroskopia Ramana

2.5. Analiza głosu, porównywanie linii papilarnych, zasada działania "wykrywacza kłamstw"

3. Analiza i łączenie faktów

4. Metody chromatograficzne w kryminalistyce – pojęcia podstawowe, aparatura, identyfikacja, związków chemicznych z wykorzystaniem GC (chromatografii gazowej), wyznaczanie parametrów chromatograficznych – sprawność kolumny, analiza ilościowa – metoda krzywej wzorcowej, zastosowanie metod chromatograficznych w kryminalistyce

5. Wykrywanie substancji toksycznych w materiale biologicznym metodą testu MTT

6. Badanie aktywności cytotoksycznej substancji chemicznych metodami cytometrii przepływowej;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 1.4
każdy czwartek, 12:45 - 14:15, Budynek przy placu Weyssenhoffa, sala 011
Kazimierz Paprocki, Anna Błajet-Kosicka, Ewa Zastempowska, Iwona Ałtyn 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.