Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo komputerowe 1300-FZ11MK-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • M. Gruca i Janusz Grzelka, Michał Pyrc, Stanisław Szwaja, Wojciech Tutak. Miernictwo i systemy pomiarowe, Politechnika Częstochowska. Częstochowa 2008
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

• A. Rusek. Podstawy elektroniki; WSiP; Warszawa 1985.

• B.M. Oliver, J.M. Cage. Pomiary i przyrządy elektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

• Posiada wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu technik doświadczalnych stosowanych w fizyce (P_W02).

• Zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce (P_W03).

• Rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (P_W04).

• Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne również wspomagane komputerowo (P_U01).

• Potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, do innych dziedzin (P_U02).

• Potrafi w przystępny sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej (P_U03).

• Zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę samokształcenia (P_K01).

• Posiada umiejętność pracy w grupie (P_K02).

• Potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki (P_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu Miernictwa Komputerowego jest wykonanie w ciągu semestru wszystkich ćwiczeń oraz dostarczenie w terminie raportów.

Ocena końcowa dokonywana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych z wykonanych zadań ocenianych w skali 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0. Ocena 2.0 oznacza konieczność powtórzenia ćwiczenia.

W ocenie każdego ćwiczenia bierze się pod uwagę wiedzę oraz stopień samodzielności podczas wykonywania zadania (25%) oraz oraz raport końcowy z wykonanych prac (75%).

Zakres tematów:

Budowa i działanie przetworników A/C i C/A

• Omówienie podstawowych parametrów urządzeń

• Pomiar przyspieszenia ziemskiego z wykorzystaniem przetwornika A/C

Stabilizacja temperatury z wykorzystaniem przetworników A/C i termorezystorów

• Konstrukcja i wykonanie systemu kontroli temperatury w reaktorze HFCVD,

Czujniki tensometryczne stosowane w nauce, technice i życiu codziennym

• Budowa prostej wagi cyfrowej

Wykorzystanie przetworników A/C i C/A w pomiarach napięcia i prądu stałego

• Porównanie układów pomiaru charakterystyk I-V diody półprzewodnikowej

• Zalety i wady technik cyfrowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 011
Paweł Szroeder 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.