Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna 1300-FZ12KiKFS-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Holliday i R. Resnick, Podstawy fizyki t. 2. PWN 2003.
2. S. J. Blundell, Concepts in thermal physics, Oxford University Press 2009.
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, rozwiązywanie problemów, praca w grupie
Literatura:

1. K. Huang, Podstawy fizyki statystycznej, PWN 2006.

2. F. Rief, Fizyka statystyczna, PWN 1973.

Efekty uczenia się:

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą założeń teorii fizycznych, i dobrze rozumie ograniczenia stosowalności tych teorii, wynikające z ich założeń (P_W01) [K_W01, K_W03]

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki fazy skondensowanej i fizyki kwantowej (P_W02) [K_W01, K_W03]

potrafi wyjaśnić różnice i podobieństwa między statystyką układów klasycznych i kwantowych (P_U01) [K_U01]

student potrafi wymienić przykłady i analizować własności gazu fermionów i bozonów oraz zilustrować przejścia fazowe pierwszego rodzaju przykładami (P_U02) [K_U01]

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (P_K01) [K_K01]

posiada umiejętność pracy w grupie (P_K02) [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, bieżąca aktywność.

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje dogłębną znajomość fizyki statystycznej w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Ocena dobra: Student wykazuje dużą znajomość fizyki statystycznej w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Ocena dostateczna: Student wykazuje podstawową znajomość fizyki statystycznej w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Obraz makroskopowy

Podstawowe parametry termodynamiczne.

2. Obraz mikroskopowy: teoria kinetyczna gazów

Zjawiska transportu: przewodnictwo cieplne, dyfuzja.

3. Ciepło, ciepło właściwe i entropia. Procesy nieodwracalne.

4. Podejście statystyczne

Obraz atomowy. Przestrzeń fazowa, zespół statystyczny

5. Rozkład Maxwella-Boltzmanna

Ekwipartycja energii. Strzałka czasu. Dopplerowskie poszerzenie linii widmowych.

6. Gaz Fermiego

Fermiony, statystyka Fermiego. Energia Fermiego. Elektrony w ciałach stałych.

7. Gaz Bosego

Przykłady bozonów: fotony, fonony. Statystyka Bosego. Kondensacja Bosego-Einsteina.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 8
Angelika Baranowska-Łączkowska 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.