Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne specjalne 1500-WF12WFS-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1.Bogdanowicz M., Kisiel B., 1994, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.
2.Bogucka J., 1990, Uwarunkowania procesu integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami, Szkoła Specjalna, nr 4.
3.Bogucka J., Kościelak M., 1996, Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
4.Brzeziński W., 1998, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Resocjalizacja Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej Społecznie, część I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5.Dykcik W., 1996, Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Warszawa.
6. Dziedzic J., Remplewicz J., 1980, Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedosłyszących, WSiP, Warszawa.
7.Eckert U., 1994, Niektóre metody i techniki pracy pedagoga specjalnego, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1.Brzeziński W., 1999, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Rewalidacja Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, część II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

2.Brzeziński W., Jędruch E., 1999, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Rewalidacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, część III Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

3.Dykcia W. (red.), 1998, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

4.Kowalik S. (red), 2009, Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych. Dostosowana aktywność ruchowa. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

5.Sowa J., 1999, Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.

Efekty uczenia się:

W01,W02,W03, K01

Metody i kryteria oceniania:

Student dopuszczony jest do egzaminu po rozliczeniu ćwiczeń, może uzyskać dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w wykładach. Egzamin - test.

Zakres tematów:

•Rozwój pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia.

•Działy pedagogiki specjalnej. Zasady ortodydaktyki.

•Wychowanie fizyczne w szkołach dla dzieci niewidomych i niedowidzących

•Wychowanie fizyczne w szkołach dla dzieci głuchych i niedosłyszących

•Wychowanie fizyczne w szkołach dla dzieci upośledzonych umysłowo

•Wychowanie fizyczne w szkołach dla dzieci niedostosowanych społecznie

•Wychowanie fizyczne w szkołach dla dzieci kalekich i przewlekle chorych

•Wychowanie fizyczne w szkołach integracyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:15 - 13:45, sala 104 - budynek C
Mirosława Szark-Eckardt 51/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.