Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1400-Ek1PS-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2002.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody proseminaryjne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2006.

2. Firlit Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

3. M. Skinder, Polityka społeczna, Bydgoszcz 2009.

Efekty uczenia się:

W1 posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach z polityką społeczną K_W01

W2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania polityki społecznej K_W03

W3 zna i rozumie mechanizmy polityki społecznej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów społecznych w Polsce i na świecie K_W06

U1 potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w gospodarce rynkowej K_U01

U2 potrafi interpretować analizy i na ich podstawie prognozować zjawiska społeczne K_U04

U3 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z różnych dyscyplin w celu rozwiązywania problemów społecznych K_U05

K1 potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie K_K02

K2 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych K_K05

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzenie pisemne wiedzy

2. Ocena ciągła obejmująca udział w dyskusji o rozwiązywaniu kwestii społecznych

metody weryfikacji:

kolokwium końcowe pisemne - W1 W2 W3 U1 U2 U3

aktywność w dyskusji K1 K2

Zakres tematów:

1. Teoretyczne aspekty kwestii społecznych.

2. Uwarunkowania ekonomiczne polityki społecznej.

3. Uwarunkowania demograficzne polityki społecznej.

4. Wartości, cele i zasady polityki społecznej w zakresie rozszerzonym.

5. System ubezpieczeń społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.