Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady i techniki budżetowe 1400-Ek3ZTB-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.Metodyka sporządzania biznesplanów, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.
2. Budżet a finanse publiczne / Teresa Lubińska, Warszawa : "Difin", 2010.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne podające:
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:
- ćwiczeniowa

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków
Literatura:

1.Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach / Wojciech Czakon. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011.

2. Rachunkowość zarządcza i controlling.Mieczysław Dobija, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

3. Biznesplan: zastosowania i przykłady / Zbigniew Pawlak. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011.

4. Budżetowanie w ochronie środowiska / Beata Filipiak, Konrad Kochański, Piotr Szczypa. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010.

5. Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy / Michał Dziekoński, Robert Kozielski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

Efekty uczenia się:

W1: Zna zasady i metody budżetowe oraz techniki pozyskiwania i analizowania danych ( (K_W09), (K_W04), (K_W10))

U1: Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w budżetowaniu oraz stosować zasady i metody budżetowe do sporządzania budżetów ( (K_U01), (K_U05), (K_U07))

K1: Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z metod budżetowania oraz posługuje się rzetelną, wiedzą w tym zakresie ( (K_K01), (K_K04),(K_K07))

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: zestaw zadań

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: klasyfikacja budżetów; istota, funkcje i zadania budżetowania; możliwości wykorzystania budżetowania w praktyce; zasady budżetowe; procedura budżetowania; klasyczne metody budżetowania; zaawansowane metody budżetowania; metody zmiany danych w budżetach; budżetowanie przychodów i wpływów; budżetowanie kosztów i wydatków; budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych; budżet jednostki samorządu terytorialnego; metody przeliczania budżetów; analiza odchyleń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Dziawgo 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.