Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne (j. angielski) 1000-F-L11TSA-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bagińska, Ewa (red.) (2011): Leksykon prawa cywilnego – część ogólna. 100 podstawowych haseł. Warszawa.
Brzeziński, Włodzimierz (2004): Wielki słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki ekonomiczno-prawniczy. Gdynia.
Cieślak, Wojciech, Woźniewski, Krzysztof (red.) (2012): Leksykon prawa karnego procesowego. 100 podstawowych pojęć. Warszawa.
Daniluk, Paweł (red.) (2011): Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć. Warszawa.
Gęsicki, Marek (1997): Mały leksykon prawniczy. Warszawa.
Kaczmarek, Barbara (2013): Deutsche juristische Begriffe von A bis Z. Regensburg.
Kilian Alina/Kilian, Agnieszka (2014): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Tom I. Niemiecko-polski. Warszawa.
Kilian Alina/Kilian, Agnieszka (2014): Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Tom II. Polsko-niemiecki. Warszawa.
Kubacki, Artur Dariusz (2012): Tłumaczenie poświadczone. Warszawa.
Malicka, Agnieszka/Tuora-Schwierskott, Ewa (2014): Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache. Regensburg.
Poznański, Janusz (2007): Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa.
Sander, Gerald G. (2004): Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch. Tübingen.
Simonnæs, Ingrid (2015): Basiswissen deutsches Recht für Übersetzer. Berlin
Sprawa Kellgrena – film szkoleniowy dla tłumaczy.
Thormann, Isabelle/Hausbrandt, Jana (2016): Rechtssprache klar und verständlich für Dolmetscher, Übersetzer, Germanisten und andere Nichtjuristen. Berlin.
Weber, Klaus (red.) (2017): Creifelds Rechtswörterbuch. München.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystanie narzędzi informatycznych
Literatura:

Białek, Edward/Kos, Józef (1998): Z umową po sukces. Wrocław.

Iluk, Jan/Kubacki, Artur Dariusz (2006): Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Warszawa.

Kołsut, Sławomira (2000): Politik und Recht auf Deutsch. Warszawa.

Kordela, Marzena (red.) (2011): Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa.

Marschner, Harald (2016): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe. Warszawa.

Marschner, Harald (2016): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Warszawa.

Muras, Zdzisław (2017): Podstawy prawa. Warszawa.

Schwierskott, Ewa (2004): Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen. Część 1. Warszawa.

Schwierskott, Ewa (2006): Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen. Część 2. Warszawa.

Schwierskott, Ewa (2009): Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Warszawa.

Efekty uczenia się:

U01 - ma zaawansowane umiejętności w zakresie pisemnego tłumaczenia tekstów o tematyce specjalistycznej z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji tłumaczeniowych

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach

2. Prace domowe

3. Systematyczna obserwacja

4. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektów kształcenia nastąpi na podstawie pisemnych prac zaliczeniowych zawierających moduły dotyczące umiejętności

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

- język prawny i prawniczy jako język specjalistyczny

- charakterystyka niemieckiego i polskiego języka prawnego i prawniczego

- problemy tłumaczenia prawnego i prawniczego

- prezentacja specjalistycznych leksykonów, słowników i tekstów paralelnych

2. Prawo cywilne

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa cywilnego

- wprowadzenie do polskiego i niemieckiego prawa cywilnego

- podstawowe terminy (osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnych, oświadczenie woli, roszczenie, świadczenie, umowa, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa cywilnego

3. Prawo postępowania cywilnego

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa postępowania cywilnego

- przebieg polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego

- podstawowe terminy (postępowanie cywilne, postępowanie procesowe, postępowanie nieprocesowe, sąd, właściwość sądu, orzeczenie, wyrok, postanowienie, powód, pozwany, pismo procesowe, pozew, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa postępowania cywilnego

4. Formalne i merytoryczne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych

5. Analiza i ocena translatów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, sala 106 (PK)
Katarzyna Siewert-Kowalkowska 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.