Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Równania różniczkowe zwyczajne 1300-M36RRZ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Rownania różniczkowe zwyczajne, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2001

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Rozwiiązanie zadań, dyskusja, konsultacje
Literatura:

1. J. Niedoba, W. Niedoba, Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, wyd. AGH, Kraków 2001

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cześć II, PWN, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

W01 – zna pojęcie równania różniczkowego zwyczajnego, zagadnienia początkowego, pola wektorowego i przestrzeni fazowej, zna warunki istnienia i jedyności rozwiązań

W02 – zna klasy równań różniczkowych zwyczajnych, sprowadzalnych do równań o zmiennych rozdzielonych

W03 – zna ogólną postać rozwiązań równań i układów liniowych jednorodnych i niejednorodnych, właściwości wyznacznika Wrońskiego, układy fundamentalne

U01 – umie rozwiązać równania różniczkowe zwyczajne, sprowadzalne do równań o zmiennych rozdzielonych

U02 – umie rozwiązać różniczkowe równanie liniowe jednorodne lub układ takich równań rzędu I metodą Eulera

U03 – umie rozwiązać różniczkowe równanie liniowe niejednorodne lub układ takich równań rzędu 1 metodą uzmienniania stałych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianów.

Zakres tematów:

1. Przykłady równań różniczkowych zwyczajnych oraz ich rozwiązań (w tym interpretacja geometryczna). Informacja o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania.

2. Rozwiązywanie równań: o rozdzielonych zmiennych, liniowych rzędu pierwszego, równań zupełnych, z czynnikiem całkującym.

3. Rozwiązywanie równań liniowych jednorodnych o współczynnikach stałych; metoda Eulera.

4. Rozwiązywanie równań liniowych niejednorodnych o współczynnikach stałych; metoda uzmienniania stałych.

5. Układy 2., 3. równań liniowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, sala 112
Juliusz Stochmal 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.