Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1600-EA24MMZAWSP-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Dyrdał A. (opr.), Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania muzycznego, Urząd Miejski Bydgoszczy Wydział Oświaty i Wychowania, Bydgoszcz 1974
2. Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu. V. Dyrektor Szkoły, Warszawa 2005
3. Forum dydaktyczne, przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2009
4. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2012
5. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2011
6. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2010
7. Janczewska-Sołomko K., Zarnecka M. (red.), Dorobek i perspektywy rozwoju psychologii i pedagogiki muzyki w PRL. Materiały z Sympozjum w PWSM w Warszawie 12-14 grudnia 1974 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie Instytut Pedagogiki Muzycznej, Warszawa 1977
8. Jarmoszuk Z., Jędryczkowska K., Krysiak M. (red.), Instytucje i placówki naukowo-badawcze prowadzące badania w dziedzinie kultury, Instytut Kultury, Pracownia Informacji Naukowej, Seria Katalogi: Nr 1 Warszawa 1991
9. Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych, WSiP, Warszawa 1978
10. Michalski A. (red.), Nowe koncepcje edukacji muzycznej, Bydgoszcz 2002
11. Millati W., Organizacja Szkolnictwa Artystycznego w Polsce, Materiały Pomocnicze dla nauczycieli Szkół i Ognisk Artystycznych, Rok 1972, zeszyt 141, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego Warszawa
12. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa WSIP
13. Nyderek A., Czynniki warunkujące skuteczność pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania muzycznego, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1988
14. Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań 2005
15. Pielachowski J., Sto spraw szkoły mini encyklopedia prawno-organizacyjna, eMPi2 Poznań 2003
16. Piotrowski R. J., Trzos P. A.(red.), Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki – Edukacja. Wiedza. Wykonawstwo. Praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Konin 2012
17. Polska Sekcja ISME, Bibliografia prac magisterskich i doktorskich z zakresu wychowania muzycznego napisanych w wyższych uczelniach i instytutach w latach 1982-1986, oprac. Maria Sławska, Katowice 1987
18. Renat M., Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku- próby syntezy
19. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 2/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
20. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 1/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
21. Sałata E., Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom 2001
22. Sosnowski J., Zarys techniki pracy społeczno-oświatowej, Warszawa 1971
23. Standardy edukacji kulturalnej, Warszawa 2008
24. Starzyński E. (red.), Podstawy teoretyczne wychowania muzycznego. Metodologia badań, Materiały z seminarium, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1986
25. Strykowski W.,Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2 Poznań 2007
26. Szubertowska E., Kompetencje muzyczne młodzieży licealnej na przykładzie badań w szkołach bydgoskich, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003
27. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
28. Śliwerski B., Podstawy Edukacji. Ciągłość i zmiana, Kraków 2009
29. Zabłocki J., O prowadzeniu chóru, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1978
30. Zalewska-Pawlak M., (red.), Sztuka wobec wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
31. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 3, Bydgoszcz 1978
32. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 4, Bydgoszcz 1980
33. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 5, Bydgoszcz 1981
34. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 2, Bydgoszcz 1977
35. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 6, Bydgoszcz 1985
36. Zwolińska E., Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005
Metody dydaktyczne - inne: indywidualne projekty studenckie,
prezentacje multimedialne,
praca z książką,
obserwacja.
Literatura:

1. Blythe S. G., Harmonijny rozwój dziecka, wyd. Świat Książki Warszawa 2006

2. Blythe S. G., Harmonijny rozwój dziecka, wydanie rozszerzone, wyd. Świat Książki Warszawa 2010

3. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczna, Warszawa 1991

4. Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP Warszawa 1978

5. Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole

6. Chyła-Szypułowa I., Kompendium edukacji muzycznej, Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008

7. Chyła-Szypułowa I., Twórczość literacka dla dzieci, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006

3. Dauksza L. Szafarska Ł., Śpiewanie na lekcjach

4. Denek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, WSPiA Poznań 2009

5. Fangorowa K. Komentarz do treści i metod pracy, Oficyna Wydawnicza „Implus” Kraków 2001

6. Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów. Szkoła dziś i jutro, WSiP Warszawa 2002

7. Goriszowski W., Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego w zarysie, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce 1994

8. Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

9. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, podręcznik akademicki, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2004

10. Lasocki J.K. Powroźniak J., Wychowanie muzyczne w szkole, PWN Kraków 1978

11. Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych dzieci w wieku szkolnym, WSiP Warszawa 1978

12. Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 2007

13. Lipska E. Przychodzińska M., Drogi do muzyki. Metodyka i materiały repertuarowe, WSiP Warszawa 1978, 1989

14. Manturzewska M. Kotarska H., Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP Warszawa 1990

15. Ostrowski K., Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, Wydawnictwo edukacyjne akapit Toruń 2008

16. Podstawa programowa z komentarzami, tom 7

17. Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985

18. Przychodzińska M. Trojanowska A., Integracja zajęć muzycznych z plastycznymi w procesie kształcenia kultury estetycznej uczniów

19. Przychodzińska-Kaciczak M., Dziecko i muzyka, wyd. Nasza Księgarnia 1974

20. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, NK Warszawa 1979

21. Przychodzińska-Kaciczak M., Zrozumieć muzykę, NK Warszawa 1984

22. Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje-współczesność, WSiP Warszawa 1979

23. Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, kierunki rozwoju, WSiP Warszawa 1989

24. Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne w szkołach polskich z perspektywy stulecia 1900-2000, Instytut muzyki UMCS

25. Pychyńska-Kindykiewicz W., Wzorcowa Pracownia Wychowania Muzycznego, Łódź 1991

26. Pychyńska-Kindykiewicz W., Stanisławska-Rajewska M., Tworzenie i percepcja muzyki w klasach I-VIII, wyd. Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1989

27. Shuter-Dyson R. Gabriel C., Psychologia uzdolnień muzycznych, WSiP Warszawa 1986

28. Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, WSiP Warszawa 1992

29. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998

30. Szypułowa I., Pieśń szkolna. Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1994

31. Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS Warszawa 1968

32. Tiepłow, Psychologia muzyki

33. Tyszkowa M. (red.), Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria, recepcja, oddziaływanie, PWN, Warszawa-Poznań 1979

34. Węglińska M., Jak się przygotować do lekcji zajęć zintegrowanych?, wyd. Impuls, Kraków 2005

35. Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN, Warszawa 1979

36. Wojnar I., Sztuka i wychowanie, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993

37. Woronowicz W., Apanek D., Opieka wychowanie kształcenie. Moduły edukacyjne, IMPULS Kraków 2010

38. Wychowanie muzyczne w szkole - czasopismo dla nauczycieli

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W02 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole

K2_W07 Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce

K2_W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Umiejętności

K2_U03Potrafi przygotować i wykonać z uczniami utwory objęte repertuarem szkolnym na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U12 Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U21Bieglewykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej, samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności związane z działalnością pedagogiczną, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym

K2_U23Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U24 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

Kompetencje społeczne

K2_K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych

K2_K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

Metody i kryteria oceniania:

Stopień osiągnięcia efektów uczenia się poprzez ocenianie następujących zadań:

Obecność i aktywność na ćwiczeniach

Dwie pisemne prace zaliczeniowe ćwiczeń:

1. program naprawczy (według podanego wzoru)

2. projekt edukacyjny (według podanego wzoru)

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Metodyka muzyki w IV etapie edukacyjnym możliwe jest po przeprowadzonej i zaliczonej praktyce pedagogicznej w zakresie nauczania Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych w szkolnictwie ponadpodstawowym

Zakres tematów:

Ćwiczenia realizowane według treści programowych wykładu: profesjonalizm w edukacji – nowy program praktyk pedagogicznych Instytutu Edukacji Muzycznej w zakresie muzyki na IV etapie edukacyjnym; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (ze szczególnym uwzględnieniem IV etapu nauczania muzyki, zajęć artystycznych – liceum); przygotowanie do lekcji dyplomowej; muzyczne pakiety edukacyjne (dotyczy wiedzy o kulturze); aktywizujące metody nauczania; dokumentacja nauczyciela stażysty; kompetencje muzyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych; koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli muzyki; projekty edukacyjne; program naprawczy; program zajęć artystycznych lub zajęć dodatkowych; karta nauczyciela.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:00, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.