Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrument główny 1600-EA11IG-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: W przypadku studentów o wyższym stopniu zaawansowania program można uzupełnić utworami zawierającymi większą ilość problemów techniczno-wykonawczych:
H. Berens – Najnowsza szkoła biegłości op.61
J.S. Bach – Inwencje dwugłosowe
J.S. Bach – Małe preludia
J.S. Bach – Suity francuskie
D. Cimarosa – Sonaty (wybór).
J. B. Cramer – Etiudy (wybór)
P. Czajkowski – Pory roku
E. Grieg – Utwory liryczne op. 12 i 38
G.F. Haendel – Utwory wybrane
J. Haydn – Sonaty
F. Mendelssohn – Pieśni bez słów
W. Lutosławski – Melodie ludowe
M. K. Ogiński – Polonezy
S. Heller – Etiudy op. 45, 46 i 47
F. Kuhlau – Sonatiny op. 20, 88
F. Chopin – Preludia
F. Chopin – Dwa zapomniane walce

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia praktyczne obejmują różne elementy metod dydaktycznych
w zależności od problematyki zagadnienia, tj.: pokaz, prezentacja, objaśnienie, wykład, dyskusja, porównanie, samokrytyka wykonania, konfrontacja. Celowanie w metodę odbywa się na bieżąco w celu aktywizowania studenta do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków do dalszej pracy.

Literatura:

(repertuar dostosowany jest do indywidualnego stopnia zaawansowania studenta)

J. Duvernoy – Etiudy elementarne op. 7

K. Czerny – Pierwszy nauczyciel op.599

H. Gnesina – 23 małe etiudy dla początkujących

S. Raube – Etiudy dla dzieci z. I, II

A. Różycki – Wybór etiud op.7, op.12

J.F. Burgmüller – Etiudy op. 100

W. Sawicka, G. Stempniowa – Etiudy z. I, II, III, IV, V

L. Schytte – Etiudy op. 25, op. 95

PERKUSJA

Żivković J., Funny vibraphone, Gretel Verlag, [b.r]

Bartz J., Rytmy na perkusję, COK 1977

Dahlgren M., Fine E., 4-Way Coordination, Henry Adler Inc., 1963

Fink S., Studien fur Kleine Trommel Heft 1, N. Simrock, 1968

Keune E., Kleine Trommel., VEB Deutscher Verlag fur Musik, 1974

Igoe T., Groove Essentials 1, Hudson Music, 2005

Źivkovic J., My First Book for Xylophon., Gretel Verlag Dinklage, 1992

Fink S., Studien fur Kleine Trommel Heft 2, N. Simrock, 1968

Joplin S., Let's Rag, Noetzel edition, 1990

Dahlgren M., Fine E., 4-Way Coordination, Henry Adler Inc., 1963

Fink S., Studien fur Kleine Trommel Heft 1,2,3, N. Simrock, 1968

Stojko J., Szkoła na instrumenty perkusyjne, PWM, 1960

Igoe T., Groove Essentials 1, Hudson Music, 2005

Maroni J., 50 elementary duets for snare drum, Southern music company, 1991

Stone G.S., Accents and Rebounds for the Snare Drum, George B. Stone & Son Inc., 1961

Źivkovic J., My First Book for Xylophon., Gretel Verlag Dinklage, 1992

Freytag J., The rudimental cookbook, Row-Loff Productions, 1993

Bellson L., Modern Reading text in 4/4, Belwin-mills Publishing Corp., 1985

Joplin S., Let's Rag, Noetzel edition, 1990

KONTRABAS/GITARA BASOWA:

W. Gadziński - Gamy i pasaże na kontrabas

J. Eichstadt: Szkoła na kontrabas, cz. I

L. Montag: Kontrabass-Schule, cz. I

F.Simandl. – Neuste Methode des Kontrabass - Spieles

A. Starke – Technische Studien fur Kontrabass

E. Nanny – Dix etudes caprices

W. Gadziński: Wybór etiud na kontrabas, zeszyty 1- 4

J. Kment – Elementaretuden fur Kontrabas

W. Chomienko: Etiudy dla początkujących kontrabasistów

Własne opracowania etiud i ćwiczeń uwzględniających nowe rodzaje artykulacji, zmian dynamicznych oraz zmian tempa utworów.

J. S. Bukalski: Drobiazgi kontrabasowe

K. Trumpf – Leichte Spielstucke fur Kontrabas und Klavier

J. Eichstadt: Dodatek do Szkoły na kontrabas

W. Gadziński – Miniatury na kontrabas i fortepian

L.Rakov – Chrestomatia pedagogiczeskovo repertuara dla kontrabasa

J. Marczyński – zbiór utworów na kontrabas i fortepian. Młody kontrabasista

T. Pelczar – Suity wiolonczelowe J. s. Bacha w opracowaniu na kontrabas

H. Fryba – Suite in alten stil

J. M. Sperger – Sonata fur Kontrabas

R. Kusek – Sonata „Nadzieja“

R. Kusek – Concertino

F. Carlo Belisi – Sonata G-dur

H. Eccles – sonata in g

G. F. Haendel – Sonata in g

E. Storch – Konzerstuck fur Kontrabass

R. Glier – 4 Stucke

E. Nanny – Tarantelle

G. Rossini – Duetto per Violoncello e Contrabasso

FLET:

E. Towarnicki- Szkoła na flet- PWM, Kraków 2009, część I

N. Płatonow- Elementarnaja szkoła- Moskwa 1985

Etiudy na flet (do wyboru):

F. Tomaszewski- Etiudy na flet, PWM, Kraków 1981, zeszyt I

G. Garibaldi- 20 petites etiudes pour la flute, A. Leduc Paris, 1985

N. Platonow- Etiudy na flet, Moskwa 1990

Utwory z akompaniamentem:

A. Corelli- Preludium

A. Corelli- Gawot

A. Corelli- Gigue

A. Corelli- Sarabanda

A. Corelli- Corrente

J.S. Bach- Sarabanda

F. Schubert- Kołysanka

E. Grieg- Walc

J.J. Quantz- Arioso i Presto

F. Mendelssohn- Bartholdy- Pieśń bez słów

W. A. Mozart- Menuet

J. S. Bach- Polonez z Suity h- moll

J. Haydn- Menuet Rococo

A. Vivaldi- Largo

A. Vivaldi- Larghetto

J. F. Haendel- Largo

Ch. W. Gluck- Melodia z opery „Orfeusz i Eurydyka”

J. S. Bach- Aria na strunie G

T. Albinoni- Adagio na smyczki i organy

R. Schumann- Marzenie

J. Ph. Rameau- Tamburyn

ww. utwory pochodzą ze zbiorów: Wydawnictwo Editio MusicaBudapest 1982 oraz 1984

KLARNET:

Jack Snavely - Clarinet Method Studies for the beginning student (Leblanc, 1966)

Tadeusz Hejda - Szkoła na Klarnet (PWM, 2005)

Bedrich Zakostelecky - Klarinetteschule (Editio Supraphon)

My First Klosé for the Developing Student (Carl Fischer, 2000)

Zehn Leichte Stucke nach Liedern von Johannes Brahms (Simrock, Berlin, 1919)

F. Demnitz: Elementarschule für Klarinette, (C. F. Peters, Frankfurt, Leipzig, London, New York)

Ignacy Wyczyński Zbiór łatwych utworów na klarnet i fortepian (PWM 1982)

Mark Levine - Jazz Theory Book (Sher Music Co., 1995)

David Baker - How to Play Bebop (Alfred Publishing, 1988)

Franciszek Wesołowski - Zasady Muzyki (PWM, 1986)

Janusz Ekiert - Mała Encyklopedia Muzyczna (Muza, 2006)

Mieczysław Drobner - Instrumentoznawstwo i akustyka (PWM, 2004)

Barrie Nettles, Richard Graf - The Chord / Scale Theory (Advance Music, 1997)

SAKSOFON:

David Pitch - Saksofon od A do Z (PWM, 2000)

Guy Lacour - 50 etudes vol. 1 (Billaudot, 2000)

Oliver Nelson - Patterns for saxophone (Paul C. Arends Verlag, 1966)

Joseph Viola - Technique of the Saxophone, vol. 1/2/3. (Berklee Press, 1965)

Marin Marais - Le Basque (opr. J. Libront, 2004)

Clay Smith - Friends (Rubank, 1931)

A. J. Dervaux - Petite Suite en Saxe (Billaudot, 1970)

Marcel Boucard - Complainte de Amor (Billaudot, 1971)

Jean Bouvard - Petite Chanson (Billaudot, 1982)

Zequinha Abreu - Samba Tico-Tico (Sowiecki Kompozitor, rok nieznany)

Eugene Bozza - Aria; Chanson a Bercer (Alphonse Leduc, 1964)

Mark Levine - Jazz Theory Book (Sher Music Co., 1995)

David Baker - How to Play Bebop (Alfred Publishing, 1988)

Franciszek Wesołowski - Zasady Muzyki (PWM, 1986)

Janusz Ekiert - Mała Encyklopedia Muzyczna (Muza, 2006)

Mieczysław Drobner - Instrumentoznawstwo i akustyka (PWM, 2004)

Barrie Nettles, Richard Graf - The Chord / Scale Theory (Advance Music, 1997)

L. Schytte – Etiudy op.106

D. Wiłkomirska – Etiudy dla początkujących

B. Bartók – Pierwsze chwile przy fortepianie

H. Gnesina – Elementarz muzyczny

J. Hofmann, A. Rieger – Szkoła czytania nut

J. Hofmann, A. Rieger – Dawne tańce i melodie cz.I, II. III

E. Altberg – Wybór utworów z XVII i XVIII wieku

Z. Śliwiński – Z dawnych wieków

J. Hofmann, A. Rieger – Wybrane sonatiny, z.I

S. Raube – Wybór sonatin dla dzieci, cz.I

E. Altberg – Czytanki muzyczne z.I

B. Bartók – Mikrokosmos z.I

J. Garścia – Miniatury op.5

J. Garścia – „Abecadło na fortepian”

J. Garścia – Ulubione nutki op.27

J. Garścia – Igraszki zimowe

D. Kabalewski – Łatwe utwory op.39

F. Rybicki – Zaczynam grać

E. Altberg, Z. Romaszkowa – Wybór łatwych utworów na 4 ręce z.I

A. Diabelli – Utwory melodyjne op.149

J. Garścia – Graj ze mną na 4 ręce op.37

J. Garścia – Piosenki mojego dzieciństwa

M. Magin – Kółko graniaste

S. Majkapar – Pierwsze kroki. Zbiór utworów na 4 ręce

A. Różycki – ABC na fortepian

W. Markiewiczówna – „Do, re, mi…”

M. Stachowski – Odys wśród białych klawiszy

J. S. Bach – Drobne utwoty

J. S. Bach – Łatwe utwory

J. s. Bach – Małe preludia

F. le Couppey – Elementarz op. 17

H. Lemoine – Etiudy dziecięce op. 37

D. Wiłkomirska – Wybór etiud na podwójne dźwięki

E. Altberg – Wybór utworów z XVII i XVIII wieku cz. I

J. Hofmann, A. Rieger – Wybór sonatin zeszyt I i II

S. Lachowiecka, B. Wolman – Utwory polifoniczne

L. Mozart – Zbiór utworów fortepianowych

Z. Śliwiński – Z dawnych wieków

J. Hofmann, A. Rieger – Wybrane sonatiny zeszyt I i II

S. Raube – Wybór sonatin dla dzieci zeszyt I i II

S. Raube – Wybór etiud dla dzieci zeszyt I i II

E. Altberg – Czytanki muzyczne zeszyt I, II i III

E. Altberg - 6 utworów polskich kompozytorów

B. Bartok – Mikrokosmos zeszyt II i III

B. Bartok – Dla dzieci zeszyt I, II i III

A. Chaczaturian – Album dziecięcy cz. I

P. Czajkowski – Album dla młodzieży

K. Drobner – Ulica mistrzów zegarmistrzów

J. Dzielska – Kolorowe kamyki

J. Garścia – Miniatury op. 5

J. Garścia – Sonatiny op. 4, 38

J. Garścia – Scherzino op. 52

J. Garścia – Małe wariacje op. 52

J. Garścia – Ikebana

H. Gnesina – Utwory – Obrazki

H. Gnesina – Miniatury

A. Greczaninow – Album dla młodzieży op.98

A. Greczaninow – Szklane perły op. 123

A. Greczaninow – Album dziadunia op. 119

D. Kabalewski – Łatwe utwory op. 39

D. Kabalewski – Utwory wybrane op. 27

T. Kassern – Słodki kramik

A. Klechniowska – Igraszki na fortepian

J. Lefeld – Utwory fortepianowe dla dzieci

W. Łabuński – Łatwe utwory

J. Łuciuk – Improwizacje dziecięce

J. Łuciuk – Sonatina nr 1

S. Majkapar – Biriulki

J. Maksymiuk – Krople i kropelki

W. Markiewiczówna – Kolorowe obrazki I i II

L. Miklaszewski – Sonatina G-dur

Miniatury dla dzieci współczesnych kompozytorów polskich

P. Perkowski – Miniatury na fortepian

S. Prószyński – Łatwe utwory

M. Ptaszyńska – Podróże w kosmos

S. Raube – Taniec niedźwiadków

A. Rowley – Z mojego szkicownika op. 39

F. Rybicki – Zaczynam grać op. 20

F. Rybicki – Już gram

F. Rybicki – Pieśni ludowe op. 46

R. Schumann – Album dla młodzieży op. 68

M. Stachowski – Odys wśród białych klawiszy

D. Szostakowicz – Album dla dzieci

Efekty uczenia się:

K1_W02 - Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych. (W01 - Zna wybrany repertuar danego instrumentu z poszczególnych epok wykonawczych).

K1_W06 - Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej literaturze muzycznej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób. (W02 - Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej literaturze danego instrumentu oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób).

K1_W11 - Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym. (W03 - Zna podstawowe sposoby artykulacji, realizacji figuracji i ornamentyki związane z wybrana stylistyką).

K1_U05 - Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne. (U01 - Potrafi poprawnie wykonać przygotowane wcześniej utwory w oparciu o obowiązujące tradycje wykonawcze).

K1_U10 - Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z kierunkiem studiów. (U02 - Umie zróżnicować i zrealizować podstawowe elementy dzieła muzycznego w podstawowym repertuarze danego instrumentu).

K1_U13 - Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia. (U03 -Potrafi analizować problemy techniczne i wynajdować rozwiązania danego zagadnienia wykonawczego, U04 - potrafi tworzyć własne ćwiczenia bazujące na wykonywanym repertuarze).

K1_U14 - Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielna pracę. (U05 - Potrafi efektywnie ćwiczyć i podnosić własne umiejętności instrumentalne, U06 -potrafi skoncentrować się na problematycznych technicznie i interpretacyjnie fragmentach utworów.)

K1_K17 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia. (K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności instrumentalnych oraz potrzeby ich doskonalenia).

K1_K18 - Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. (K02 - Rozumie potrzebę ciągłego ćwiczenia i doskonalenia umiejętności technicznych oraz warsztatu artystycznego).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna jest wypadkową różnych elementów i działań studenta:

- Prezentacja przygotowanego repertuaru w formie przesłuchania (poprawne wykonanie trzech utworów zróżnicowanych stylistycznie, w tym dwóch z pamięci)

- Frekwencja na zajęciach.

- Aktywność i zaangażowanie podczas ćwiczeń na zajęciach.

- Przygotowanie do zajęć tzn. słyszalne efekty pracy domowej przedstawiane przed wykładowcą.

- Udział w koncertach i prezentacjach

Zakres tematów:

1. Poznawanie podstaw techniki pianistycznej, prawidłowej postawy i ustawianie aparatu wykonawczego.

2. Ćwiczenie umiejętności biegłego odczytywania tekstu nutowego z uwzględnieniem artykulacji, rytmiki, dynamiki i frazowania.

3. Kształtowanie percepcji muzycznej i umiejętności efektywnego ćwiczenia.

4. Poznawanie repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych.

5. Poznawanie właściwego operowania wszystkimi elementami dzieła muzycznego w celu uzyskania poprawnej interpretacji utworu.

6. Rozwijanie wrażliwości na jakość i walory sonorystyczne dźwięku.

7. Wypracowanie umiejętności doskonalenia warsztatu instrumentalnego poprzez samodzielną pracę.

8. Kształtowanie wyobraźni muzycznej i koncepcyjności odtwórczej.

9. Poszerzanie wiedzy z zakresu nomenklatury i terminologii muzycznej, w oparciu o specjalistyczną literaturę.

10.Potrafi samodzielnie rozpoznawać i rozwiązywać podstawowe problemy techniczne, aplikując odpowiednie ćwiczenia i dostosowując celowe metody pracy.

11. Poznawanie możliwości manualnych oraz psychicznych: predyspozycji pianistycznych

i problematyki opanowania estradowego w stopniu zaawansowanym.

12.Nauczanie świadomej samooceny dotyczącej poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie potrzeby stałego ich doskonalenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 11:45, Budynek główny, sala 226
Justyna Jażdżyk 2/2 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, Budynek przy ulicy M. Kopernika, sala 105
Agnieszka Czupryńska 1/2 szczegóły
3 każdy wtorek, 16:00 - 16:45, Budynek główny, sala 226
Witold Kawalec 2/2 szczegóły
4 każdy wtorek, 15:15 - 16:00, Budynek główny, sala 203
Szymon Łukowski 1/2 szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 10:30, Budynek główny, sala 231
Krzysztof Lutrzykowski 1/2 szczegóły
6 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, Budynek główny, sala 251
Beata Konkol-Kaliniak, Justyna Jażdżyk, Klaudia Grad 2/2 szczegóły
7 każda środa, 16:45 - 17:30, Budynek główny, sala 231
Michał Wachowiak 1/2 szczegóły
8 każdy piątek, 12:00 - 12:45, Budynek główny, sala 229
Adam Skrętny 2/2 szczegóły
9 każda środa, 16:00 - 16:45, Budynek główny, sala 203
Kamil Jagodziński 1/2 szczegóły
10 każdy czwartek, 9:45 - 10:30, Budynek główny, sala 249
Jacek Szczepański 2/2 szczegóły
11 każdy piątek, 11:00 - 11:45, Budynek główny, sala 249
Halina Zalejska 2/2 szczegóły
12 każdy wtorek, 16:45 - 17:30, Budynek główny, sala 226
Witold Kawalec 2/2 szczegóły
13 każdy czwartek, 8:15 - 9:00, Budynek główny, sala 251
Beata Konkol-Kaliniak, Klaudia Grad 2/2 szczegóły
14 każdy piątek, 12:00 - 12:45, Budynek główny, sala 249
Halina Zalejska 2/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.