Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie słuchu 1600-EA11KS-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura z przedmiotów: chór, propedeutyka dyrygowania, podstawy emisji głosu, fortepian, i inne.
Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia, wykład
Literatura:

1. J.K. Lasocki – Mały solfeż.

2. Hanna Danyszowa – Dyktanda muzyczne.

3. Zbiór dyktand – opracowania własne.

4. Ćwiczenia rytmiczne – opracowania własne.

5. Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel - Nowy Solfeż

Efekty uczenia się:

K1_W14 Zna podstawy zasad muzyki, harmonii, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego

K1_U11 Rozpoznaje słuchem interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne

K1_U12 Buduje głosem współbrzmienia oparte na interwałach, funkcjach harmonicznych i grupach rytmicznych

K1_K17 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia

K1_K18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy, zaliczenia praktyczne.

Egzamin. Kryteria oceny – procent poprawnych odpowiedzi:

81-100% bdb

61-80% db

51-60% dost.

Zaliczenie praktyczne obejmuje:

-realizację zadań rytmicznychocenie podlegać będą: poprawność intonacyjna, precyzja rytmiczna, zgodność z tekstem muzycznym,

uwzględnianie oznaczeń ekspresyjnych, dynamicznych, agogicznych, itp.

- śpiewanie gam durowych i molowych w odmianach do 6 znaków przykluczowych wraz z triadą harmoniczną, D7, dysonansami

charakterystycznymi

- śpiewanie zadanych ćwiczeń solfeżowych

- śpiewanie ćwiczeń solfeżowych a vista

Ocenie podlegać będą: poprawność intonacyjna, precyzja rytmiczna, zgodność z tekstem muzycznym, uwzględnianie oznaczeń

ekspresyjnych, dynamicznych, agogicznych, swoboda wykonania.

Zakres tematów:

1. Pisownia muzyczna: klucze wiolinowy i basowy, nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, nazwy oktaw, wartości rytmiczne, rodzaje

taktów oraz zasady grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych.

2. Budowę gam majorowych i minorowych we wszystkich odmianach, triadę harmoniczną oraz akord D7 z rozwiązaniem w tonacjach do

6 znaków przykluczowych.

3. Budowa trójdźwięków: durowego, molowego, zmniejszonego i zwiększonego, akordu D7

4. Budowa podstawowych współczynników formalnych: motywu, frazy, zdania, okresu.

5. Budowanie, rozpoznawanie słuchem i zapisywanie: interwałów melodycznych i harmonicznych proste (także grane w skrajnych

rejestrach), tryby i przewroty trójdźwięków oraz D7.

6. Rozpoznawanie słuchem i zapisywanie: dyktand melodycznych i melodyczno- rytmicznych, jednogłosowych, dwugłosowych oraz

harmonicznych (jednorazowe, grane wielokrotnie oraz pamięciowe).

7. Śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi: gam majorowych i minorowych do 6 znaków wraz z triadą harmoniczną, D7 i

rozwiązaniem.

8. Śpiewanie uprzednio przygotowanych ćwiczeń solfeżowych.

9. Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych a vista.

10. Realizacja głosem (tataizacja) lub klaszcząc jednogłosowych i 2-głosowych ćwiczeń rytmicznych wraz z jednoczesną realizacją

taktowania w taktach na 2, 3 i 4.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 220
Piotr Komorowski 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.