Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy techniki wokalnej 1600-EA11ET-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wybrane pieśni i arie kompozytorów polskich i obcych
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny. W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne). W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych
Literatura:

• N. Vaccai – Praktyczna metoda śpiewu (nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

• G. Concone – Ćwiczenia głosowe (wybór)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• K1_W02 Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

• K1_W04 Zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole

• K1_W06 Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej literaturze muzycznej

• K1_W11 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

• K1_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym

UMIEJĘTNOŚCI:

• K1_U05 Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne

• K1_U13 Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

• K1_U14 Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielna pracę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• K1_K05 Wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań

• K1_K17 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością

na zajęciach (ćwiczeniach)

• Czynny udział w zajęciach,

• Udział w koncertach na terenie Uczelni i poza nią

• Znajomość repertuaru przygotowywanego na zajęciach

• znajomość wszystkich problemów realizowanych przez przedmiot

Zakres tematów:

Program nauczania przedmiotu dostosowany jest do indywidualnych warunków głosowych i umiejętności studenta.

1. Poznanie warunków głosowych studenta i jego predyspozycji do śpiewania. Przedstawienie podstawowych zasad umożliwiających prawidłową emisję głosu

2. Prawidłowa postawa śpiewaka, typy oddychania, ewentualna korekta aparatu

artykulacyjnego – ćwiczenia

3. Język włoski w śpiewie, zasady wymowy, tłumaczenie tekstów ćwiczeń obowiązujących w semestrze I i II- przygotowanie do interpretacji wokalnej

4. Artykulacja samogłosek w śpiewie i sposoby wyrównania ich barwy, na przykładzie ćwiczeń Vaccai’a nr 2 i 3

5. Sposoby artykułowania spółgłosek w celu uzyskania idealnego legato , rola miękkiego ataku dżwięku w śpiewie staccato –ćwiczenia nr 4 i 5 Vaccai’a i inne

6. Rozwijanie skali głosu, rezonansu, wyrównywanie rejestrów głosu - ćwiczenie nr 7 Vaccai’a i inne

7. Problemy wokalno-intonacyjne występujące w ćwiczeniu nr 8 i innch Vaccai’a

8. Zanalizowanie problemów wokalno- muzycznych , interpretacyjnych wybranej arii starowłoskiej lub pieśni

Samokontrola w śpiewie: analiza słuchowa jakości brzmienia głosu, kontrola sposobu oddychania, ekonomicznego operowania oddechem, ilości branego powietrza w zależności od długości frazy, doskonalenie interpretacji wykonywanych ćwiczeń Vaccai’a i innych utworów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:45 - 15:30, sala 223
Elżbieta Stengert, Halina Zalejska 2/2 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:45 - 16:30, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
3 każdy czwartek, 16:30 - 17:15, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
5 każdy czwartek, 14:00 - 14:45, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
6 każdy czwartek, 17:15 - 18:00, sala 223
Elżbieta Stengert 1/2 szczegóły
7 każdy wtorek, 15:15 - 16:00, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
8 każdy wtorek, 18:00 - 18:45, sala 223
Elżbieta Stengert 2/2 szczegóły
9 każdy czwartek, 18:00 - 18:45, sala 223
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:00, sala 223
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
11 każdy poniedziałek, 14:45 - 15:30, sala 223
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
12 każdy poniedziałek, 15:30 - 16:15, sala 223
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.