Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rytmika z metodyką 1600-EA11RZM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.Bissinger-Ćwierz U., Hofman Z., Aktywne działania przez sztukę. Chopinowskie inspiracje muzyczne, wyd. KLANZA, Lublin 1999.
2.Bisssinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, wyd. KLANZA, Lublin 2002.
3.Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich, Gdańsk 2009.
4.Bogdanowicz M., Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.
5.Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat, WSiP, Warszawa 1985.
6.Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1992,1994.
7.Charmer K., Murphy M., Clark Ch., Encyklopedia gier i zabaw dla przedszkolaków
8.Cyculko P., Aktywność twórcza dzieci niepełnosprawnych wzrokowo w działaniach muzykoterapeutycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
9.Galińska E., Z zagadnień muzykoterapii, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, M. Manturzewska, H. Kotarska, WSiP Warszawa 1990, s. 55-65.
10.Gloton R., Cero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1985.
11.Gruberne-Bernacka B., Rytmika - zadania elementarne, [w:] Wychowanie muzyczne w szkole, wrzesień-październik 2008, s. 35.
12.Janiszewski M., Kuński H., Muzykoterapia w promowaniu zdrowia, AM Łódź 1998.
13.Janosz B., Zajęcia muzyczno-rytmiczne w szkole życia, WSiP Warszawa 1993.
14.Kitlińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS Lublin 1978.
15.Klöppel R., Vliex R., Rytmika w wychowaniu i terapii, PNO Warszawa 1995.
16.Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1991.
17.Loba-Wilgocka U., Piosenki dla dzieci na cały rok, PAPILON, Poznań 2009.
18.Piotrowska B., Muzykoterapia, Jelenia Góra 1998.
19.Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1987.
20.Sacher W. A., Elementy rytmiki w szkolnej i przedszkolnej edukacji muzycznej jako forma wspomagania procesów terapeutycznych, [w:] Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji – materiały z V i VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 12-14 grudnia 2000, 21-23 listopada 2002. AM Łódź 2002, s. 271-276.
21.Siemkowicz J., Ćwiczenia muzyczno-ruchowe, PZWS, Warszawa 1972.
22.Skowrońska-Lebecka E., Dźwięk i gest, WSiP Warszawa 1984.
23.Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu
24.Smoczyńska-Nachtman U., Zabawy i ćwiczenia przy muzyce
25.Smoczyńska-Nachtman U., Podajmy sobie ręce
26.Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci
27.Tyszkowa M., Sztuka dla dzieci szkolnych, PWN, Warszawa - Poznań 1979
28.Warner P., Baw się i ucz się przedszkolaku.
29.Wilk A., Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Kraków 1996.
30.Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, wyd. JUKA 1996.
31.Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.
32.Zięba S., Wpływ muzyki na psychikę człowieka, Warszawa 2000.
Metody dydaktyczne - inne: wykład,
dyskusja,
aktywizujące metody nauczania,
prezentacje multimedialne,
gry i zabawy dydaktyczne,
praca z książką,
obserwacja.
Literatura:

1.Bissinger-Ćwierz U., Muzyka i ruch dla każdego, KLANZA, Lublin 2007.

2.Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, WSiP, Warszawa 1991.

3.Burowska Z., Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1978.

4.Dasiewicz-Tobiasz A., Kępska A., Rytmika w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1985.

5.Frołowicz E., Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, wyd. Harmonia, Warszawa 2008.

6.Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne, WSiP, Warszawa 1990.

7.Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1991.

8.Gniewkowski W., Gimnastyka rytmiczna Kniessów, [w:] Życie Szkoły nr 11/1987.

9.Górny D., Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, [w:] Wiadomości Przedszkolaka nr 3/2003.

10.Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 1991.

11.Ławrowska R., Muzyka i ruch, WSiP Warszawa 1988.

12.Podstawa programowa 1.09. 2017

13.Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, NK, Warszawa 1979.

14.Przychodzińska-Kaciczak M., Zrozumieć muzykę, NK, Warszawa 1984.

15.Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje-współczesność, WSiP, Warszawa 1979.

16.Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, kierunki rozwoju, WSiP, Warszawa 1989.

17.Przychodzińska-Kaciczak M., Dziecko i muzyka, Nasza Księgarnia 1974.

18.Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, Warszawa 1992.

19.Tarczyński J., Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 2-3/2000.

20.Tarczyński J., Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 2/2001.

21.Tarczyński J., Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole nr 2/2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K1_W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

K1_W11Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

Umiejętności

K1_U10Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z kierunkiem studiów

K1_U13Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

K1_U14Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielną pracę

Kompetencje społeczne

K1_K13Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K1_K17Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Aby osiągnąć pozytywną ocenę, należy zrealizować efekty, które będą sprawdzone według następujących zadań:

Obecność na zajęciach obowiązkowa

W ramach konwersatorium: zadaniem każdego studenta jest przygotowanie ćwiczeń zaproponowanych na każdym wykładzie (na bieżąco).

Zaliczenie wykładu – praca zaliczeniowa (dwa tematy do wyboru)

Wymogi: (do 10 stron, czcionka Times New Roman; rozmiar12; intelinia 1,5; przypisy dolne [inicjał imienia, nazwisko, tytuł książki pisany kursywą, wydawnictwo, miasto, rok, numer strony]; bibliografia na końcu pracy [nazwisko, całe imię, tytuł książki pisany kursywą, wydawnictwo, miasto, rok]), strona internetowa (data dostępu + godzina).

Należy wybrać jeden temat do opracowania:

1. Życie Emila Jaquesa-Dalcrozea

2. Dalcrozea jako kompozytor, pedagog, teoretyk, pisarz

Termin nadsyłania prac do 30.12.2018.

W dniu zaliczenia przedmiotu Rytmika z metodyką - obrona napisanej przez studenta pracy pisemnej - zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1.Życie Emila Jaquesa-Dalcrozea

2.Emil Jaques-Dalcrozea - kompozytor, pedagog, teoretyk, pisarz

3.Metoda Emila Jaquesa-Dalcrozea

4.Akceptuję siebie takim jakim jestem. Ruch funkcjonalny (3 zajęcia)

5.Reakcje. Przestrzeń (2 zajęcia)

6.Rytm i metrum. Ekspresja. Improwizacja ruchowa

7.Układy ruchowe

8.Podstawa programowa – zakres ruchu przy muzyce (3 zajęcia)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 11:15, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.