Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki i technik kompozytorskich 1600-EA-11HMZL-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Barber D.W., Bach, Beethoven i inne chłopaki czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
2. Barber D.W., Kiedy gruba dama śpiewa czyli historia opery wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
3. Barber D.W., Baletki i baleriny czyli historia baletu wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
4. Barber David W., Zygzakiem przez muzykę, czyli następna historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2007
5. Beylin P., O muzyce i wokół muzyki, PWM Kraków 1975
6. Cegiełła J., Przeboje mistrzów, Wyd. radia i telewizji Warszawa 1987
7. Chomiński J. (red.), Słownik muzyków polskich, Kraków 1964, PWM (t. I), 1967 (t. II)
8. Cieślak L., Historia muzyki cz. II, Łódź 2003
9. Czartkowski A. Jeżewska Z., Fryderyk Chopin, PIF Warszawa 1975
10. Cook N., Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000
11. Gwizdalanka D., Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1997
12. Habela J., Słowniczek muzyczny, PWM Kraków 1969
13. Iwaszkiewicz J., Chopin. PWM Kraków 1966
14. Jacobs A., Słownik muzyczny, Delta Bydgoszcz 1993
15. Jasiński R., Rozmaitości muzyczne, Warszawa 1989
16. Joteyko T., Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie, Wydawnictwo M. Arcta Warszawa 1916
17. Joteyko T., Nowy podręcznik do nauki muzyki w szkołach ogólnokształcących, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1926
18. Jarociński S., Mozart, PWM Kraków 1972
19. Kerrigan Michael, Starożytni o sobie, czyli tajemnice inskrypcji od egipskich hieroglifów po rzymskie graffiti, Świat Książki Warszawa 2011
20. Kisielewski S., Gwiazdozbiór muzyczny, PWM Kraków 1958
21. Komorowska M., Spotkanie z płytą, COMUK Warszawa 1974
22. Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1973
23. Kreiner-Bogdańska, W krainie muzyki, Kraków 2006
24. Lebrecht N., Pieśń imion, Świat Książki Warszawa 2012
25. Levine sir Gilbert, Papieski maestro, Świat Książki Warszawa 2012
26. Łobaszewska S., Beethoven, PWM Kraków 1984
27. McKitterick Rosamond (red.), Wczesne Średniowiecze, Świat Książki Warszawa 2011
28. Michels K., Atlas muzyki, Warszawa 2002
29. Muchenberg B., Literatura, PWM Kraków 1989
30. Muchenberg B., Pogadanki o muzyce cz. I i II, PWM Kraków 1988
31. Muchenberg B., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
32. Nikodemska J. (red.), Niezwykłe biografie. Poznać i zrozumieć człowieka, G. J. Książki, Warszawa 2012
33. Niziurski M., Prelekcje muzyczne, Kielce 1994
34. Nowosad J. (opr.), Dowcipy o muzykach, Wydawnictwo SUPERPRESS Warszawa 1994
35. Panek W., Hymny polskie, Warszawa 1997
36. Powera Daniela (red.), Rozkwit Średniowiecza, Świat Książki Warszawa 2011
37. Reiss J., Mała historia muzyki, PWM Kraków 1987
38. Reiss J., Mała encyklopedia muzyki, PWN Kraków 1968
39. Reiss J., Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, PWM Kraków1958
40. Rieger S., Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997
41. Rudziński W., O muzyce przy głośniku, PWM Kraków 1985
42. Schäffer B., Dźwięki i znaki, PWN Warszawa 1969
43. Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983
44. Schaeffer B., Muzyka. Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-III szkół średnich, Warszawa 1987
45. Schmitt E. E., Kiki van Beethoven, Kraków 2011
46. Schweitzer Albert, J. S. Bach, PWM, Kraków 1972
47. Shamir I., Skrzypce Hitlera, Warszawa 2010
48. Sherman R. Seldon P., Muzyka klasyczna dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o ... , Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2000
49. Sławiec-Domagata D., Z zagadnień twórczości J. S. Bacha, Kielce 2001
50. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
51. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1980
52. Szlagowska D., Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 1996
53. Śledzińska S. (red.), Mała encyklopedia muzyki, PWN Warszawa 1995
54. Tinco Henri, Katolicy, Media Lazar NADIR Warszawa 2010
55. Wade-Matthews M., Thompson W. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa 2007
56. Waldorff J., Sekrety Polihymni, Iskry Warszawa 1957
57. Waldorff J., Diabły i anioły, PWM Kraków 1971
58. Wojciechowski G., Dzień dobry historio. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 – Nowa Era Poznań 2000
59. Woźniak J., Polski folklor muzyczny, skrypty i podręczniki 25, Akademia Muzyczna Gdańska 1995
60. Zavarsky E., Jan Sebastian Bach, PWM Kraków 1973
61. Zieliński T. A., Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1973
62. Zięba S., Bóg w życiu wielkich kompozytorów, Wyd. „Bernardinum” Pelplin-Gdańsk 2001
63. Zganiacz-Mazur L., 100 słynnych kompozytorów, Warszawa 2003
64. Zganiacz-Mazur L., Tańce, Warszawa 2004
65. Zganiacz-Mazur L., Słowniczek muzyczny, Warszawa 2004
66. Zganiacz-Mazur L., Leksykon kompozytorów, Warszawa 2007
67. Żuchowski H. R., Anegdoty na pięciolinii, Lublin 1993
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: -metoda podająca – wykład;
-aktywizujące metody nauczania - dyskusja, pogadanka, burza mózgów;
-analiza dokumentów;
-analiza materiałów źródłowych;
-analiza i interpretacja tekstów źródłowych;
- praca z książką;
-prezentacje multimedialne;
-konwersatorium;
-filmy dydaktyczne.
Literatura:

1. Bukofzer M., Muzyka w okresie baroku, Warszawa 1983

2. Burowska Z., Wprowadzenie w kulturę muzyczną, WSiP Warszawa 1991

3. Chodkowski A. (red), Encyklopedia muzyki, Warszawa

4. Chomiński J. Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki. Cz. I i II, PWM Kraków 1989

5. Chomiński J.M. Lissa Z. (red.), Historia muzyki powszechnej, PWM Kraków 1957

6. Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, PWN Kraków 1965

7. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Cz. I od muzyki ludów pierwotnych do klasycyzmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

8. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Komentarz do treści i metod pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

9. Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975

10. Feicht H., Polifonia renesansu, Warszawa 1976

11. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. I – Podręcznik do szkół muzycznych. Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok, PWM SA Kraków 2005

12. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. II – Podręcznik do szkół muzycznych, PWM SA Kraków 2005

13. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. III – Podręcznik do szkół muzycznych, XX wiek, PWM SA Kraków 2009

14. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. IV – Podręcznik do szkół muzycznych, Przemiany kultury muzycznej XX wieku, PWM SA Kraków 2011

15. Hinz E., Nurt religijny w muzyce różnych epok, Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2003

16. Historia muzyki – Średniowiecze, repetytorium dla uczniów średnich szkół muzycznych, Rzeszów 1999

17. Jastrzębska A., Z dziejów myśli o muzyce, Musica Jagiellonica Kraków 2002

18. Kowalska M., ABC historii muzyki, Musica Jagellonica Kraków 2001

19. Krawczyk D., Mała historia muzyki kościelnej, Wydawnictwo „M” Kraków 2003

20. Ochlewski T. (red.), Dzieje muzyki polskiej, Interpress Warszawa 1983

21. Pociej B., Szkice późnego romantyzmu, PWM Kraków 1965

22. Reiss J. W., Mała historia muzyki, PWM Warszawa 1960

23. Szlagowska D., Muzyka baroku, Gdańsk 1998

24. Śmiechowski B., Z muzyką przez wieki i kraje – historia muzyki, DELTA Warszawa 1995

25. Zganiacz-Mazur L., ABC historii muzyki, Wyd. Muzyczne CONTRA Warszawa 2003

26. Wozaczyńska M., Muzyka Średniowiecza – skrypt AM w Gdańsku 1985

27. Wozaczyńska M., Muzyka renesansu, Gdańsk 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K2_W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W15 Ma wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

Umiejętności

K2_U02 Biegle rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok

Kompetencje społeczne

K2_01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie stopnia realizacji zakładanych efektów umożliwia ocena wykonania następujących zadań:

- Obecność i aktywność na wykładach w ramach konserwatorium. Każdy ze studentów otrzymuje tematy z danej epoki i przedstawia je na zajęciach.

- Kolokwium pisemne po ustalonej partii materiału (np. po dwóch zajęciach)

- Odsłuch przykładów muzycznych znajdujących się w podręcznikach do muzyki na III etapie nauczania (wygaszające - gimnazjum)

W ramach zaliczenia przedmiotu w semestrze I (dla studentów innych Uczelni):

Przygotowanie albumu o dowolnym kompozytorze

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven (do wyboru jeden)

W ramach zaliczenia przedmiotu w semestrze I (dla absolwentów UKW WEM)

Przygotowanie zaproszenia na koncert (dowolny)

Przygotowanie pocztówki informującej o kolejnej rocznicy Urodzin kompozytora Fryderyka Chopina

Zakres tematów:

Średniowiecze –filozofia, literatura, sztuki plastyczne. Muzyka w średniowieczu (nauka muzyki, notacja, skale, formy). Średniowieczna muzyka świecka (wielogłosowość, podział muzyki świeckiej, formy, wykonawcy). Rozwój muzyki (ars antiqua, ars nova). Średniowieczne ośrodki muzyczne. Polska muzyka w średniowieczu.

Renesans – nauka, filozofia, literatura, sztuki plastyczne. Muzyka w okresie renesansu (teoria muzyki, formy: muzyka religijna i świecka). Renesansowe ośrodki muzyczne. Kompozytorzy europejscy. Złoty wiek kultury polskiej (muzyka renesansowa, instrumenty muzyczne, zabytki muzyki). Kompozytorzy polscy.

Barok – filozofia, nauka, literatura, sztuki plastyczne. Formy muzyczne: wokalno-instrumentalne (opera barokowa, oratorium, pasja, kantata), instrumentalne (concerto grosso, koncert solowy, sonata barokowa, toccata, fuga, suita barokowa) . Szkoły. Instrumenty. Kompozytorzy. Barok w Polsce (operalnia, kapela: rorantystów, katedralna; zakony pijarzy, jezuici). Kompozytorzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 12:15, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.