Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja zbiorowa 1600-EA-11EZ-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: N. Vaccai – Praktyczna metoda śpiewu (nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
G. Concone – Ćwiczenia głosowe (wybór)

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter teoretyczny. W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne). W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych
Literatura:

M. Garcia – Sztuka śpiewu

P. Winter – Szkoła śpiewu

F. Abt – Praktyczna szkoła śpiewu

B. Lutgen – 20 łatwych ćwiczeń głosowych

H. E. Hey – Szkoła śpiewu

P. Viardot – Garcia – Ćwiczenia wokalne

T. Hautner – 200 krótkich ćwiczeń dla kształcenia biegłości głosu

M. Aspełund – O nauczaniu śpiewu solowego

W. Bregy – Elementy techniki wokalnej

W. Bregy – Kształcenie wokalne śpiewaków operowych

J. Cygańska – Rozwój śpiewaka i jego głosu

J. Cygańska – Sztuka wokalna E. Caruso

J. Cygańska – Zarys nauczania głosu solowego

R. Heising – Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu

F. Martinssen – Lohman – Kształcenie głosu śpiewaka

Mitrynowicz – Modrzejewska – Fizjologia i patologia głosu

W. Reinecke – Opanowanie głosu i wyrównanie rejestrów w punkcie krytycznym

W. Reinecke – Praktyczny podręcznik dla pedagogów śpiewaków

B. Romaniszyn – Z zagadnień sztuki i pedagogiki wokalnej

Cz. Sielużycki – Zarys budowy i czynności narządu głosu

H. Sobierajska – Aktywność muskulatury aparatu głosowego w śpiewie

T. Zaleski – Aparat głosotwórczy a technika wokalna

B. Toczyska – Mówię i śpiewam świadomie

B. Toczyska – Elementarne ćwiczenia dykcji

M. Fomiczew – Podstawy foniatrii

Z. Klemensiewicz – Prawidła poprawnej wymowy polskiej

M. Zaleska – Kręsicka – Głos i jego zaburzenie – zagadnienia higieny i emisji głosu

Wybrane pieśni i arie kompozytorów polskich i obcych

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• K2_W02 Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

• K2_W04 Zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole

• K2_W06 Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej literaturze muzycznej

• K2_W11 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

• K2_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym

UMIEJĘTNOŚCI:

• K2_U05 Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne

• K2_U13 Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

• K2_U14 Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielna pracę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• K2_K05 Wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań

• K2_K17 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością

na zajęciach (ćwiczeniach)

• Czynny udział w zajęciach,

• Znajomość zagadnień omawianych i realizowanych na zajęciach

• Umiejętność diagnozowania problemów realizowanych przez przedmiot

Zakres tematów:

Program nauczania przedmiotu dostosowany jest do indywidualnych warunków głosowych i umiejętności studenta.

1. Poznanie warunków głosowych studenta i jego predyspozycji do śpiewania. Przedstawienie podstawowych zasad umożliwiających prawidłową emisję głosu

2. Prawidłowa postawa śpiewaka, typy oddychania, ewentualna korekta aparatu

artykulacyjnego – ćwiczenia

3. Język włoski w śpiewie, zasady wymowy, tłumaczenie tekstów ćwiczeń obowiązujących w semestrze I i II- przygotowanie do interpretacji wokalnej

4. Artykulacja samogłosek w śpiewie i sposoby wyrównania ich barwy, na przykładzie ćwiczeń Vaccai’a nr 2 i 3

5. Sposoby artykułowania spółgłosek w celu uzyskania idealnego legato , rola miękkiego ataku dżwięku w śpiewie staccato –ćwiczenia nr 4 i 5 Vaccai’a i inne

6. Rozwijanie skali głosu, rezonansu, wyrównywanie rejestrów głosu - ćwiczenie nr 7 Vaccai’a i inne

7. Problemy wokalno-intonacyjne występujące w ćwiczeniu nr 8 i innch Vaccai’a

8. Zanalizowanie problemów wokalno- muzycznych , interpretacyjnych wybranej arii starowłoskiej lub pieśni

Samokontrola w śpiewie: analiza słuchowa jakości brzmienia głosu, kontrola sposobu oddychania, ekonomicznego operowania oddechem, ilości branego powietrza w zależności od długości frazy, doskonalenie interpretacji wykonywanych ćwiczeń Vaccai’a i innych utworów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:00, sala 248
Elżbieta Stengert 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.