Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych 1600-EA-PZA24PZM-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Pieśni jedo-, dwu-, trzy- i czterogłosowe na chór jednorodny i mieszany
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny.
W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne).
W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych. Praktyczna realizacja utworów chóralnych z partytury lub z pamięci.
Realizacja z akompaniamentem fortepianu lub grupy wokalnej (ew. instrumentalnej), złożonej ze studentów dobrowolnie uczestniczących w zajęciach
Literatura:

Rok II

A. CHÓR z TOWARZYSZENIEM ORGANÓW lub FORTEPIANU

Gounod Ch. – Laudate Dominum

Gieburowski W. - Tu es Petrus

Maklakiewicz J. – Msza polska

Rheinberger J. – Ave Maria

Faure G. - Cantique de Jean Racine

- Pavane

B. CHÓR i ORKIESTRA KAMERALNA

Różycki J. - Magnificat

Mozart W. A. – Msza C-dur koronacyjna

- Eine kleine nacht musik

Rheinberger J. - Stabat Mater

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok

K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do

realizacji następnych projektów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością

i aktywnością na zajęciach

• dyrygowanie 2 utworami

• wykonanie jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu obowiązkowego

• jeden utwór powinien być dyrygowany z pamięci

• wykazanie się przez studenta znajomością terminologii muzycznej i określeń zawartych w partyturach,

• znajomość wszystkich problemów realizowanych w ramach przedmiotu potwierdzając nabyte w jego toku kompetencje

Zakres tematów:

Utwory chóralne z akompaniamentem instrumentalnym

• Kwintet smyczkowy

• Formy wokalno – instrumentalne na chór i orkiestrę kameralną

• Student realizuje partytury za pomocą schematów ruchów taktowych nieregularnie złożonych,

• Student praktycznie i samodzielnie analizuje utwory, które służą jako materiał dydaktyczny do omawiania technicznych problemów dyrygowania formą wokalno-instrumentalną.

• Student zapoznaje się z aspektami odtwórczymi utworów z kręgu muzyki dawnej, klasycznej i romantycznej.

• Poznanie części składowych formy muzycznej, charakterystycznej dla chóralistyki, jaką jest msza. Z poszczególnych utworów, wybrano stałe i zmienne części mszy, aby umożliwić studentom poznanie ich budowy formalnej, konstrukcji formy, treści słownej i muzycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 13:30, Budynek główny, sala 225
Lidia Stróżecka, Bernard Mendlik 2/2 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 14:15, Budynek główny, sala 225
Bernard Mendlik 2/2 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:30 - 9:15, Budynek główny, sala 202
Lidia Stróżecka, Benedykt Odya 2/2 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
5 co druga środa (parzyste), 7:30 - 9:00, Budynek główny, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
6 każda środa, 10:00 - 10:45, Budynek główny, sala 224
Andrzej Koziełek, Arkadiusz Kaczyński 2/2 szczegóły
7 każda środa, 9:15 - 10:00, Budynek główny, sala 202
Tomasz Kotwica, Grażyna Okrasa 0/2 szczegóły
8 każda środa, 10:00 - 10:45, Budynek główny, sala 202
Tomasz Kotwica 2/2 szczegóły
9 co druga środa (parzyste), 9:15 - 10:45, Budynek główny, sala 222
Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.