Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne uwarunkowania polityk zagranicznych państw europejskich 1000-SM12RUE-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bryc A., Rosja w XXI wieku. Warszawa 2008.
Buchowski K., Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.
Czaputowicz J., Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienie liberalne i realistyczne, w: Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Witkowska, Warszawa 2015
Kapuśniak T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008.
Matuszewska J., Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej,
Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.
Niemcy jako państwo cywilne. Studia nad niemiecką polityką zagraniczną, red. Klausa Bachmanna i Piotra Burasa, Wrocław 2006
Niemcy w otoczeniu międzynarodowym, red. R. Gelles, Wrocław 2007.
Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006
Ustrój Państwa a polityka zagraniczna. Wykłady publiczne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2007.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004.

Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010

Deszczyński P., Szczepaniak M., Grupa wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1995.

Domejko-Kozera P., Polityka zagraniczna Hiszpanii, Warszawa 2011

Dośpiał-Borysiak K., Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń 2006

Gołembski F., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa, 2001

Kiwerska J., Koszel B., Tomczak M., Żerko S., Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011.

Łoś-Nowak T., Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Warszawa 2011

Malinowski K., Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o międzynarodowej roli Niemiec (1990-2005), Poznań 2007.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, red. Z. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor, Kraków 2010.

Polityka zagraniczna Polski, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, red. J. Czaputowicz. Warszawa 2008

Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Warszawa 2011.

Polityka zagraniczna. Decyzje, procedury, instytucje, red. Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska, Toruń 2009.

Zins H., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin 2001.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych i analizie źródeł, praca zaliczeniowa – prezentacja, 50% pkt za aktywne uczestnictwo w zajęciach 50% prezentacja; skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%)

dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Czynniki wpływające na kształtowanie się polityki zagranicznej poszczególnych państw europejskich. Kontekst historyczny i współczesna sytuacja.

Polityka zagraniczna Rosji i jej podstawowe uwarunkowania (wobec Europy Zachodniej, Kaukazu USA).

Uwarunkowania polityki zagranicznej Niemiec Zachodnich i Wschodnich po II wojnie światowej, uwarunkowania polityki zagranicznej Zjednoczonych Niemiec. Relacje Niemiec z krajami Europy środkowo-wschodniej, z Rosją, Niemcy a państwa Europy Zachodniej (Francja, WB. Hiszpania, Włochy, etc.)

Uwarunkowania polityki zagranicznej państw Półwyspu Iberyjskiego

Francja i jej polityka zagraniczna w kręgu europejskim i pozaeuropejskim. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii wobec krajów europejskich, USA i byłych kolonii brytyjskich.

Uwarunkowania polityki zagranicznej krajów Europy środkow0-wschodniej przez 1989/1991 rokiem i po. Europa Środkowa w kręgu zainteresowań UE.

Rola Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej państw europejskich

Problem terroryzmu i uchodźców w polityce zagranicznej państw europejskich

(na konwersatorium analizujemy czynniki warunkujące politykę poszczególnych państw w oparciu w źródła)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 17:30, sala 110
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.