Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Detektory promieniowania jonizującego 1300-FZ12DPJ-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. M. Zaitsev, Optical properties of Diamond, Springer
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Wykonywanie ćwiczeń na zadany temat, dyskusja, aktywne rozwiązywanie problemów
Literatura:

S.W.S. McKEEVER, Thermoluminescence of solids, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,

C. Furetta, Handbook of Thermoluminescence, 2003

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą założeń teorii fizycznych i dobrze rozumie ograniczenia stosowalności tych teorii, wynikające z ich założeń (P_W01)

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki fazy skondensowanej i fizyki kwantowej (P_W02)

K_U01, K_U04

- potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne mo¬dele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli (P_U01)

- potrafi zilustrować zasadnicze typy wiązań chemicznych w materii skondensowanej oraz wymienić przykłady i przeanalizować własności izolatorów, półprzewodników, metali, ferro-magnetyków i paramagnetyków (P_U02)

- umie wskazać powiązanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizyki ciała stałego z zasto¬so¬waniami w mikro- i optoelektronice (P_U03)

K_K01, K_K05

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (P_K01)

- rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć fizyki współczesnej (P_K02)

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (P_K03)

Metody i kryteria oceniania:

5 - aktywny udział w zajęciach, twórcze rozwiązywanie zadanych problemów, brak nieusprawiedliwionych nieobecności, pozytywne oceny przygotowania teoretycznego do zajęć ;

4 - brak jednego z elementów opisanych powyżej

3 - brak dwóch elementów z opisanych powyżej

2 - lekceważący stosunek do zajęć

Zakres tematów:

1. Detektory aktywne. Pomiar intensywności promieniowania X, badanie właściwości tłumiących promieniowanie X przez wybrane materiały.

2. Detektory pasywne. Termoluminescencja, zasady pomiarów krzywych żarzenia.

3. Pomiary krzywych żarzenia wybranych materiałów dla promieniowania UV i X.

4. Pomiar zjawiska fadingu dla wybranych warstw.

5. Analiza numeryczna krzywych żarzenia. Dekonwolucja krzywych, wyznaczanie "głębokości" pułapek.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 010
Kazimierz Paprocki 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.