Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niekonwencjonalne źródła energii 1300-FZ12NŹE-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 5. H. Kaiser, Wykorzystanie energii słonecznej, Wydawnictwo AGH Kraków 1995

6. Skrzypczak E., Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN 2002

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład,
Literatura:

1. .red. F. Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, 2010

2. Kubowski J.: Nowoczesne elektrownie jądrowe, WNT, 2010

3. Jezierski G.: Energia jądrowa wczoraj i dziś, WNT, 2005

4. Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych, WNT, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

W_02

posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych

oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki

W_07

posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych

i obserwacyjnych stosowanych w fizyce

W_09

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na stanowisku

badawczym lub pomiarowym

Umiejętności

U_01 stosuje urządzenia kontrolno-pomiarowe

U_02

planuje sposób i metodę weryfikacji sprawności urządzeń stosowanych w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł

• U_03

ocenia warunki i możliwości wykorzystania energii różnych rodzajów ener-gii

Kompetencje społeczne

K_01

posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym

K_02

• wykazuje umiejętność rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena Kryteria

5 wykazuje dogłębną znajomość teorii w zakresie

przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować nabytą

wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wyciągania wnios¬ków jakościowych, również w złożonych i niestandardowych sytuacjach.

4 wykazuje dużą znajomość teorii fizyki ciała przewidzianym w sy¬la¬busie; potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i wyciągania z wniosków jakościowych, również w złożonych sytuacjach.

3 wykazuje podstawową znajomość teorii ciała stałego w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym do rozwiązywania problemów teoretycznych w pros¬tych sytuacjach.

2 nie osiągnął standardów opisanych przy pomocy powyższych deskryptorów

Zakres tematów:

Źródła energii konwencjonalnej, paliwa i ich klasyfikacja.

Źródła energii niekonwencjonalnej. Energia wód i typy elektrowni wodnych. Wykorzystanie energii słonecznej. Konstrukcja kolektorów słonecznych i systemów solarnych. Baterie fotowoltaniczne. Źródła geotermalne, występowanie i sposoby ich wykorzystania. Pompy ciepła. Elektrownie wiatrowe. Biomasa. Systemy kogeneracyjne. Sposoby wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Wybrane elementy fizyki jądrowej - budowa jądra atomowego, model kroplowy, optyczny, powłokowy i kolektywny jądra, reakcje jądrowe, rozpady promieniotwórcze, rodzaje promieniowania i jego właściwości, cząstki elementarne; podstawy teorii reaktorów jądrowych - reakcje jądrowe z neutronami, reakcja rozszczepienia, spowalnianie, przekroje czynne, cykl neutronów w reaktorach jądrowych, podstawowe elementy reaktorów jądrowych, klasyfikacja reaktorów jądrowych, praca reaktora jądrowego w stanach ustalonych i nieustalonych, procesy reaktywnościowe w reaktorach jądrowych, kompensacja i regulacja reaktywności; podstawowe typy bloków jądrowych i ich budowa - podstawowe typy energetycznych reaktorów jądrowych, budowa bloków jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem układów bezpieczeństwa; energetyka jądrowa - rys historyczny, stan obecny, nowe koncepcje energetycznych reaktorów jądrowych, perspektywy realizacji syntezy jądrowej, cykl paliwowy w energetyce jądrowej (wydobycie rudy, wytwarzanie paliwa, przerób i składowanie paliwa), problemy bezpieczeństwa w energetyce jądrowej, awarie w blokach jądrowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 010
Szymon Łoś 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.