Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnowa psychosomatyczna 1500-WF-O12OP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Siwiński W. Współczesne problemy turystyki i rekreacji w' badaniach empirycznych nauk społecznych. Almamer - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
Toczek-Wemer S. (red.) Podstawy rekreacji i turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Siwiński W. Pedagogika kultury fizycznej w' zarysie. Wyd. II uzupełnione. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2000. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.) Teoria i metodyka rekreacji. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

K_U16 U01

K_K07 K01

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

rozliczenie prac programowych

Zakres tematów:

Omówienie programu zajęć, literatury, wymogów, omówienie i wybór zadań do samodzielnego wykonania przez studentów. Czynniki wywierające bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie stanu zdrowia jednostki i populacji, z uwzględnieniem możliwości odnowy zdrowotnej w wymiarze psychicznym i somatycznym.

Sport, turystyka i rekreacja w zdrowiu publicznym a profilaktyka zdrowotna.

Rola specjalisty kultury fizycznej na poszczególnych etapach wychowania , kształtowania postaw w dbałości o stan zdrowia i odnowy psychosomatycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 115 - budynek C
Beata Augustyńska 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.