Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizykoterapii 1500-WF-O12PF-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Robertson V, Ward A, Low J, Reed. A. Redaktor wyd. polskiego.: Małgorzata Łukowicz. Fizykoterapia: aspekty kliniczne i biofizyczne. Elsevier Urban & Partner, Wyd. 1 polskie, Wrocław 2011.
2. Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, Wrocław 2012.
3. Taradaj J, Sieroń A, Jarzębski A, (red.). Fizykoterapia w praktyce. Elamed, Katowice 2010.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody kooperatywne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Brak.
Literatura:

1. Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007.

2. Mika T, Kasprzak W. Fizykoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006.

3. Łazowski J. Podstawy Fizykoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 2007

4. Kasprzak W, Mańkowska A. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

U01, K01, K02, K03.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- praca na zajęciach dydaktycznych

- zaliczenie kolokwium praktycznego (przeprowadzenie zabiegów - średnia z trzech pozytywnych ocen aspektów zabiegów: pozycja klienta/pacjenta, dawkowania, metodyka: 60% dst; 70% dst+; 80% db; 90% db+;100% bdb).

Zakres tematów:

• Wprowadzenie do fizykoterapii, podstawowe pojęcia, dawkowanie energii, podstawowe reakcje ustroju człowieka na bodźce fizykalne.

• Ciepło i zimno lecznictwo - dobór parametrów zabiegowych, kontrola przebiegu zabiegu, przykładowe zabiegi.

• Światłolecznictwo - dobór parametrów zabiegowych, kontrola przebiegu zabiegu, przykładowe zabiegi.

• Elektroterapia, elektrodiagnostyka – dobór parametrów zabiegowych, kontrola przebiegu zabiegu, przykładowe zabiegi. (Prąd stały, prąd impulsowy, prąd średniej częstotliwości, prąd wysokiej częstotliwości).

• Elektrostymulacje: troficzna, ruchowa, czuciowa.

• Sonoterapia - dobór parametrów zabiegowych, kontrola przebiegu zabiegu, przykładowe zabiegi.

• Praktyczna realizacja zabiegów, dobór dawek, indywidualna kontrola i ocena efektów zabiegów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 33 - budynek E
Bartłomiej Niespodziński 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.