Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji 1500-WF-Z12MSTR-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Hartley R. F., Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, ONE-PRESS, 2004.
2. Artykuły w czasopismach: Marketing, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie, Zdrowie publiczne, Zdrowie i zarzą-dzanie.
3. Halemba P. (red.), Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turysty-ce cz. I, AWF Katowice 2009.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. KotlerPh., Marketing, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.

3. Panfil R., Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, PWSZ Leszno 2008.

4. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, War-szawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 18:00 - 19:30, sala 104 - budynek C
Adam Sokołowski 35/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.