Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sport, turystyka i rekreacja w Zdrowiu Publicznym 1500-WF-Z12STRwZP-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Siwiński W. Współczesne problemy turystyki i rekreacji w' badaniach empirycznych nauk społecznych. Almamer - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
Toczek-Wemer S. (red.) Podstawy rekreacji i turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

2. Siwiński W. Pedagogika kultur}' fizycznej w zarysie. Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2010.

3. Kiełbasiewicz-Drozdowska 1., Siwiński W. (red.) Teoria i metodyka rekreacji. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001.

Demel M. 0 wychowaniu zdrowotnym. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

K_W07, K_W17 W01

Metody i kryteria oceniania:

rozliczenie prac programowych

Zakres tematów:

Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej ( podstawowe pojęcia, historia rozwoju edukacji zdrowotnej) stosowane w sporcie, turystyce i rekreacji w zdrowiu publicznym .

Czynniki wywierające bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie stanu zdrowia jednostki i populacji, z uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w zdrowiu publicznym.

Sport, turystyka i rekreacja w zdrowiu publicznym a profilaktyka zdrowotna.

Główne założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w zdrowiu publicznym.

Rola specjalisty kultury fizycznej na poszczególnych etapach wychowania , kształtowania postaw w sporcie, turystyce i rekreacji w zdrowiu publicznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, sala 105 - budynek C
Beata Augustyńska 37/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.