Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji 1500-WF-Z12TPSTiR-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Błaut R., 1995, Skuteczne negocjacje, CIM, Warszawa.
2. Cazes G., H., 1987, Turystyka alternatywna. O wieloznaczności pojęcia, „Problemy Turystyki” nr 3,
3. Mosz J., 1994, Widowisko sportowe, [w]: Logos i etos polskiego olimpizmu, AWF, Kraków.
4. Toczek – Werner S.(red.), 1998, Podstawy rekreacji i turystyki, AWF Wrocław
5.Wolańska T., 1991,Leksykon – sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, Warszawa
6. Zagajewski T. (red.), 1995, Poradnik dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, ATH, Łódź.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Domański T., 1993, Skuteczna reklama i promocja, Poltex, Warszawa

2. Klisiński J., 1994, Marketing w sporcie, RC MSKFiS, Warszawa

3. Ryba B., 1998, Organizacja imprez sportowych, Polska Korporacja Menadżerów Sportu, Warszawa

4. Ryba B., 1089, Podstawy organizacji kultury fizycznej, AWF, Poznań

5. Strugarek J., 2007, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

6. Sznajder A., 2008, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

7. Zieleniewski J., 1981, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W04 K_W10 K_W16 K_U01 K_U02 K_U11 K_K04 K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują pięć pytań otwartych, które są oceniana wg skali ocen:

0% - 60% ndst

61% - 70% dst

71% - 80% dst+

81% - 90% db

91% - 93% db+

94% - 100% bdb

Zakres tematów:

1-2. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze sportem i rekreacją.

Funkcje społeczno – wychowawcze rekreacji. Wychowanie do rekreacji.

3-4. Organizacyjno – prawne podstawy działalności w zakresie sportu i rekreacji.

5-6. Znaczenie sportu i rekreacji fizycznej dla zdrowia.

7-8. Rola i zadania organizatora sportu i rekreacji.

9-10. Profesjonalizacja, komercjalizacja i globalizacja sportu

11-12. Promocje imprez sportowo – rekreacyjnych.

13-15. Sponsoring, marketing, negocjacje..

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 105 - budynek C
Marek Napierała 35/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.