Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna 1200-B12PS-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: patrz literatura podstawowa
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Literatura (w postaci książek oraz najnowszych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim) zależna od tematyki pracy magisterskiej. Do każdego realizowanego tematu literatura polecana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

W01 - ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania laboratorium

W02 - ma wiedzę na temat planowania i organizacji badan naukowych

W03 - ma wiedzę w zakresie obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach

U01 - potrafi obsługiwać aparaturę badawczą oraz potrafi korzystać ze sprzętu laboratoryjnego i/lub terenowego

U02 - posiada umiejętność analizy wyników badan laboratoryjnych i/lub terenowych

U03 - wykorzystuje narzędzia informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych

K01 - zna i stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej i/lub terenowej

K02 - posiada umiejetność pracy indywidualnej i zespołowej

K03 - myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Na przedostatnich zajęciach student przygotowuje raport końcowy. Raport dotyczy wskazanego przez prowadzącego problemu badawczego. Uwzględnia podstawowa wiedzę na temat zasad działania i budowy wykorzystywanej aparatury, stosowanych technik badawczych.

Kryteria oceniania:

Student przedstawia raport ze zrealizowanych zajęć, w którym zawiera konspekt planowanych badań. Po zrealizowaniu zajęć prowadzący dokonuje weryfikacji kompletności realizacji wyznaczonych zadań w otrzymanym raporcie i dokonuje oceny merytoryczneh raportu. Ocena poprawności analiza laboratoryjnych i/lub terenowych oraz ich interpretacji.

Zakres tematów:

Treści programowe są zróżnicowane, zależne od tematyki pracowni specjalizacyjnej i przygotowywanej pracy magisterskiej.

Organizacja zajęć w ramach pracowni specjalizacyjnej obejmuje:

- omówienie programu pracowni, warunków zaliczenia oraz przepisów BHP,

omówienie technik laboratoryjnych i/lub terenowych,

- zasady i metodologie badan naukowych,

praktyczne zapoznanie się z zasadami działania i obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej i/lub terenowej,

zapoznanie się z zasadami planowania i dokumentowania wyników badań.

Głównym celem pracowni specjalizacyjnej jest przeprowadzenie badan laboratoryjnych i/lub terenowych w celu zebrania danych oraz przygotowania konspektu pracy magisterskiej. Celem jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia badan naukowych, w tym obsługi aparatury, planowania i dokumentowania badań, zapoznanie się ze specyficznymi metodami badawczymi, analiza wyników badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Małgorzata Mazur 1/1 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Łukasz Kubera 1/1 szczegóły
3 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka 1/1 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Tomasz Marquardt 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.