Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i organizacja życia w rodzinie z elementami pielęgnacji niemowląt i dzieci 1100-P-OP23WO-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1.Białek J., Sala M. (red.) (2001) Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie.
Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wychowanie
do życia w rodzinie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zeszyt I. Kielce, Zakład
Wydawniczy SFS.
2. Cendrowski Z., Trawińska M. (red.) (1996) Popularny Słownik Wychowania
Prorodzinnego i Seksualnego. Warszawa, Agencja Promo-Lider
3. Długołęcka-Lach A., Tworkiewicz-Bieniaś (1998) O dojrzewaniu dziewcząt i
chłopców. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
4. Hendler L. (2019) Niepłodność a leczenie metodą zapłodnienia
pozaustrojowego in vitro. Dylematy niepłodnych par, W: Wąż K. (red.)
Obyczajowość seksualna Polaków. Perspektywa interdyscyplinarna,
Kraków, "Impuls", s. 233-251.
5. Grodzki A., Wiłkomirska A. (1993) Tabu. Warszawa, INWESDRUK.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Beisert M. (1991) Seks twojego dziecka. Poznań, Zakład Wydawniczy – K.

Domke

2. Beisert M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa, PWN,

rozdziały 1, 3, 6, 9.

3. Bidzan, M. (2007). Nieletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i

połogu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Borkowska M., Szwiling Z. (2017) Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla

rodziców. Warszawa: PZWL

5. Cytowska B., Winczura (red.) (2011) Stymulowanie rozwoju niemowląt.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Kraków: "Impuls".

6. Długołęcka A. (2008) Seksualność – wybrane zagadnienia. W: B.

Woynarowska Edukacja zdrowotna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe

PWN, rozdziały 4.2., 4.3.

7. Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K. (2011) (Zbyt) Młodzi rodzice. Warszawa,

Wydawnictwo TRIO, rozdziały 1, 3, 5.

8. Jaczewski A. (red.) (2005) Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i

wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, rozdział VII.

9. Kaczara J. (2006) Masaż niemowlęcia. Metoda Shantala. Wrocław: Wyd.

Astrum

10. Lew – Starowicz Z., Długołęcka A. (2006) Edukacja seksualna. Warszawa,

Świat Książki Bertelsmann Media sp. z o.o., rozdziały III, IV, V, X, XVI.

11. Lichtenberg-Kokoszka (2008) Ciąża zagadnieniem biomedycznym i

psychopedagogicznym. Kraków, IMPULS, s. 9-69.

12. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. (2001)

Zagrożona młodzież. Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, s. 214-226.

13. Radwan J. (red.) (2005) Niepłodność i rozród wspomagany. Poznań,

Wydawnictwo terMedia, (wybrane fragmenty).

14. Sokoluk W. (2003) Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny

dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.

15. Zawitkowski P., Korzeniewska J., Stobnicka-Stolarska P., Mieszkis -

Święcikowska D. (2016) Mamo, tato, co ty na to? O opiece, pielęgnacji i

rozwoju Waszego maleństwa. Warszawa. Paweł Zawitkowski

16. Zielona-Jenek M., Chodecka A. (2010) Jestem dziewczynką, jestem

chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk, GWP

(wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

W01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat biologicznych i psychicznych aspektów dojrzewania jego prawidłowości a także na temat prawidłowości rozwoju niemowląt i dzieci z uwzględnieniem aspektów pielęgnacyjnych K_W06

U01 Student ma pogłębione umiejętności doboru treści, metod i środków pracy z adolescentami w zakresie przygotowania ich do życia w rodzinie oraz wyboru metod pielęgnacji niemowląt i dzieci w zależności od potrzeb rozwojowych. K_U10

U02 Student ma pogłębione umiejętności analizowania wzorów ludzkich zachowań w przebiegu życia rodzinnego oraz organizacji życia rodziny jako zadania całożyciowego. K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca indywidualna wykonana w ciągu 45 minut w terminie podanym przez prowadzącego w jego obecności. Zadaniem studenta będzie udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte oraz wykonanie zadania wymagającego zastosowania wiedzy (przekazywanej na wykładach i konwersatoriach oraz zdobywanej samodzielnie w trakcie studiowania zadanej literatury)

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 55% punktów w pracy. Kryteria oceny: dostateczna (3,0) - 55%-60% dostateczna plus (3,5) - 61%-70% dobra (4,0) - 71%-80% dobra plus (db+) - 81%-90% bardzo dobra (bdb) - 91%-100%.

Zakres tematów:

1. Terminologia związana z wychowaniem do życia w rodzinie. Wychowanie

do życia w rodzinie a wychowanie seksualne.

2. Wychowanie do życia w rodzinie - pierwszym prawem i obowiązkiem

rodziców wobec dziecka (typologia rodziców ze względu na ich postawy

wobec wychowania dzieci do życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego,

style wychowania seksualnego). Wskazówki dla rodziców i

profesjonalistów do prowadzenia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

3. Istota i warunki wdrożenia do szkół zajęć edukacyjnych wychowanie do

życia w rodzinie. Rys historyczny wychowania do życia w rodzinie oraz

modele wychowania seksualnego ze szczególnym uwzględnieniem

modelu obowiązującego w Polsce.

4. Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka. Trudności związane z

seksualnością na poszczególnych etapach życia i sposoby ich

przezwyciężania.

5. Planowanie rodziny: płodność, sterowanie płodnością.

6. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny. Rola rodziców w okresie

oczekiwania na narodziny dziecka.

7. Ciąża i macierzyństwo nieletnich. Profilaktyka wczesnego macierzyństwa.

8. Niepłodność: skala problemu, diagnozowanie, przyczyny niepłodności,

metody leczenia.

9. Podstawowe zasady pielęgnacji niemowląt i małych dzieci.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 12:00, sala 129
Lidia Hendler 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.