Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i analityczna 1200-BT11COA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna i nieorganiczna, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
-Krzysztofik B., Krzechowska M, Chęciński J. Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
-Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2002.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład konwencjonalny
Prezentacje multimedialne
Literatura:

-Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, Cząsteczki materia reakcje, PWN, Warszawa 2004

-Fisher J., Arnold J. R. P. Krótkie wykłady, Chemia dla biologów, PWN, Warszawa 2008.

-Dżugan M., Kisała J., Pasternakiewicz A. Chemia dla kierunków przyrodniczych. Część 1. Chemia ogólna i analityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

-Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 1,2, PWN, Warszawa 2008.

-Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W01 - zna budowę materii oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje oddziaływań i wiązań chemicznych, a także typy reakcji chemicznych

W02 - ma podstawową widzę o pierwiastkach chemicznych, ich związkach, właściwościach i zastosowaniu

W03 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej

Metody i kryteria oceniania:

1.Egzamin pisemny - test

2.Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

CHEMIA OGÓLNA: Budowa materii i podział, zjawiska fizyczne, a przemiany chemiczne - podstawowe typy reakcji chemicznych, szybkość reakcji chemicznych i czynniki wpływające na nią, dysocjacja elektrolityczna, elektrolity słabe i mocne, reakcje utleniania-redukcji, budowa atomu, układ okresowy, masa atomowa i cząsteczkowa, konfiguracja elektronowa, prawo okresowości, kwasy, zasady, sole, związki amfoteryczne i związki kompleksowe - budowa, nomenklatura, znaczenie i zastosowanie, teorie: Arrheniusa i Brönsteda-Lowry’ego, rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych, woda i roztwory wodne – budowa cząsteczki wody i właściwości, rodzaje roztworów, rozpuszczalność, stężenie, gęstość, pojęcie pH roztworu, wskaźniki i pomiar pH, bufory - znaczenie roztworów buforowych, pojemność buforowa.

CHEMIA ANALITYCZNA: Analiza jakościowa: podział kationów i anionów na grupy analityczne, odczynniki grupowe, reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.Analiza wagowa. Analiza ilościowa: alkacymetria, redoksometria i kompleksometria.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala 3
Małgorzata Sutkowy 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.