Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metabolizmu 1200-Bt12PM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Krótkie wykłady. Biochemia. Hames B.D. Hooper N.M. PWN, Warszawa, 2006.
2. Cytobiochemia. Kłyszejko-Stefanowicz L. PWN, Warszawa 2002.
3. Podstawy biologii komórki cz. 1-2. Alberts B., Brat D., Hopkin K., Johnson J., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter, PWN Warszawa 2007.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, dyskusja
Literatura:

1. Biochemia. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., PWN, Warszawa 2007.

2. Biochemia Harpera. Murray R., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Biochemia i biologia molekularna w zarysie. Matthews. H.R., Freedland, R.A., Miesfeld R.L., Prószyński i S-ka, Warszawa 2000..

4. Ćwiczenia z biochemii. Kłyszejko-Stefanowicz L. red., PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W01 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W02 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

W03 zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test mieszany – pytania otwarte, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra) (skala oceniania zgodna z regulaminem)

Zakres tematów:

- Energetyka komórki – pojęcie metabolizmu, energia swobodna, ładunek energetyczny komórki, potencjał fosforylacyjny,

- Podstawy przemian metabolicznych

- Glikoliza i fermentacje – przebieg i mechanizmy regulacji

- Fruktoza i galaktoza jako substraty w glikolizie

- Oddychanie tlenowe - cykl kwasów trójkarboksylowych, łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna

- Szlak pentozowy i glukoneogeneza

- Glikogen jako „podręczny” magazyn energii metabolicznej – synteza i degradacja glikogenu

- Tłuszcze jako magazyn „główny” energii metabolicznej – -oksydacja kwasów tłuszczowych, spalanie glicerolu, biosynteza kwasów tłuszczowych

- Przemiany związków azotowych - degradacja aminokwasów i cykl mocznikowy, wiązanie azotu,

biosynteza aminokwasów

- Mechanizmy regulacji przemian metabolicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 3
Joanna Moraczewska 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.