Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metabolizmu 1200-Bt12PM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Krótkie wykłady. Biochemia. Hames B.D. Hooper N.M. PWN, Warszawa, 2006.
2. Cytobiochemia. Kłyszejko-Stefanowicz L. PWN, Warszawa 2002.
3. Podstawy biologii komórki cz. 1-2. Alberts B., Brat D., Hopkin K., Johnson J., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter, PWN Warszawa 2007.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja, dyskusja, zajęcia praktyczne, obserwacja , eksperyment
Literatura:

1. Biochemia. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., PWN, Warszawa 2007.

2. Biochemia Harpera. Murray R., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Biochemia i biologia molekularna w zarysie. Matthews. H.R., Freedland, R.A., Miesfeld R.L., Prószyński i S-ka, Warszawa 2000..

4. Ćwiczenia z biochemii. Kłyszejko-Stefanowicz L. red., PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

K01 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa jest średnią ocen ze sprawozdań z wykonanych doświadczeń oraz ocen z pisemnych kolokwiów zaliczeniowych w formie pytań opisowych i testowych (uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra) (skala oceniania zgodna z regulaminem)

Zakres tematów:

1. Obliczenia biochemiczne, przygotowanie odczynników, buforów, zaznajomienie z kartami charakterystyki odczynników używanych na zajęciach odczynników

2. Enzymy.

- Oznaczanie aktywności kwaśnej fosfatazy z ziemniaka

3. Metabolizm węglowodanów. Metabolizm glikogenu w homogenacie wątroby

- Utlenianie glukozy w warunkach tlenowych i beztlenowych z udziałem drożdży

4. Utlenianie biologiczne. Aktywność dehydrogenazy bursztynianowej w mitochondriach wątroby

5. Metabolizm związków azotowych.

- Oznaczanie aktywności aminotransferazy alaninowej

- Ilościowe oznaczanie glutationu (GSH) metodą Ellmana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:45, sala 07
Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.