Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki 1200-Bt12BK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Kawiak i inni, Podstawy cytofizjologii, 1995, PWN Warszawa
2. Czasopisma: Postępy biochemii, Kosmos

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, prezentacje multimedialne, obserwacja, zajęcia praktyczne w laboratorium badawczym
Literatura:

1. B.Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, 2009, PWN Warszawa

2. A.Woźny i inni, Podstawy biologii komórki roślinnej, 2000, Wyd. Naukowe Poznań

3. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki, 2003, PWN Warszawa

4. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Biologia, 2013, Rebis Dom Wydawniczy.

Efekty uczenia się:

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

U01 - sprawnie posługuje się mikroskopem świetlnym i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym,

U02 - potrafi przygotować preparaty mikroskopowe oraz prowadzi obserwacje wybarwionych organelli komórkowych i innych składników komórki

U03 – sporządza dokumentację rysunkową z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych i formułuje odpowiednie wnioski

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

K03 - jest odpowiedzialny za powierzone mikroskopy i inny sprzęt oraz dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osób

Metody i kryteria oceniania:

pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami (zaliczenia pisemne, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra); obecność i aktywność na zajęciach, obserwacja nauczyciela akademickiego w trakcie zajęć laboratoryjnych, kontrola zeszytów z wynikami i wnioskami dotyczącymi przeprowadzanych obserwacji mikroskopowych;

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Zasady pracy z mikroskopem i podstawowe techniki mikroskopowe. Porównanie komórek roślinnych i zwierzęcych oraz Procaryota i Eucaryota.

Praktyka: przygotowanie i obserwacje: epidermy cebuli, komórek nabłonkowych ludzkich;

Materiały zapasowe roślin i zwierząt. Wydaliny roślin.

Praktyka: lokalizacja komórkowa wydalin roślinnych, wykrywanie białek i cukrów;

Barwienia i obserwacje przyżyciowe.

Praktyka: badanie wpływu pH oraz stężenia barwnika przyżyciowego na wybarwienie organelli oraz żywotność komórek

Reakcje cytochemiczne.

Praktyka: wykrywanie oraz różnicowanie tłuszczów w komórce z wykorzystaniem Sudanu III oraz błękitu Nilu; wykrywanie skrobi płynem Lugola;

Cytochemiczna lokalizacja wybranych enzymów w komórce – system wakuolarny i energetyczny.

Praktyka: lokalizacja aktywności enzymatycznej w komórce metodą Gomoriego oraz metodą sprzęgania z solami dwuazowymi;

Plastydy: budowa, funkcje, różnorodność.

Praktyka: izolacja i obserwacje chloroplastów, wykrywanie różnych typów chromoplastów, lokalizacja leukoplastów w komórce;

Ściana komórkowa: budowa i funkcje.

Praktyka: wykrywanie celulozy błękitem metylenowym, lokalizacja ligniny w pokładach ściany wtórnej z użyciem floroglucyny-HCl;

Kwasy nukleinowe w komórce – DNA.

Praktyka: wykrywanie DNA metodą Feulgena;

Kwasy nukleinowe w komórce-RNA.

Praktyka: wykrywanie RNA oranżem G, różnicowanie kwasów nukleinowych metodą UNNA;

Podziały komórkowe – mitoza.

Praktyka: analiza stadiów mitozy na preparatach przygotowanych metodą acetokarminową;

Podziały komórkowe – mejoza.

Praktyka: analiza stadiów mejozy, rozwiązywanie zadań związanych z redukcją i segregacją materiału genetycznego;

Kariotyp.

Praktyka: układanie kariogramów chromosomów wycinanych ze zdjęć fotograficznych;

Kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:30 - 12:30, sala 07
Małgorzata Śliwinska 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.