Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka biotechnologii 1200-Bt12PB-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Biotechnologia mikroorganizmów-wybrane zagadnienia-pod red. Sylwii Łabużek, Davida Necklena, Joanny Radziejewskiej-Lebrecht, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnologia.com.pl
- Biotechnolog.pl- http://www.biotechnolog.pl
- Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego. - Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T. PZWL, Warszawa 2002,
- Bioterroryzm. Zagrożenia. Przeciwdziałanie. - Agencja Unia Press Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. , Warszawa 2003, plik pdf.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych- praca zbiorowa pod redakcją Jana Fiedurka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

- Podstawy biotechnologii – C. Ratledge, B. Kristiansen, PWN, Warszawa 2011

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Biotechnologia-podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne - Aleksander Chmiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

- Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Biotechnologia molekularna- Jerzy Buchowicz, PWN-2006

- Bioterroryzm. Postępy Mikrobiologii - Mierzejewski J. 40: 279-285, 2001,

- Bioterroryzm - zarys zagrożeń i przeciwdziałań. Skalpel - Mierzejewski J., Franz D. R., Zajtchuck R., 4: 41-85, 2001,

- Historia epidemii. Od dżumy do AIDS. - Ruffie J. i Sournia J.C. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 1996,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - definiuje pojęcie biotechnologii oraz zna rys historyczny

W02 - wymienia zakres aktywności badawczej i zastosowania współczesnej biotechnologii

W03 - zna etapy projektowania i wymienia elementy składowe procesu technologicznego

W04 - wymienia zasadę działania i przykłady zastosowań biosensorów

W05 - definiuje pojęcie bioterroryzmu oraz cele i skutki ataków bioterrorystycznych

Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń biotechnologii

K02 - postrzega relacje pomiędzy biotechnologią a gospodarką

Metody i kryteria oceniania:

1. zaliczenie pisemne - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. zaliczenie z oceną (średnia dwóch ocen z zaliczeń w trakcie semestru)

Zakres tematów:

- Definicja, obszary aktywności oraz zarys historyczny biotechnologii. Podział współczesnej biotechnologii. Kierunki rozwoju biotechnologii.

- Zakres zastosowań współczesnych biotechnologii. Terminy biotechnologiczne. Najważniejsze zadania biotechnologii.

- Podstawy projektowania oraz elementy składowe procesu biotechnologicznego. Elementy składowe opracowywania procesu biotechnologicznego. Etapy opracowywania procesu biosyntezy. Optymalizacja bioprocesu. Powiększenie skali.

- Bioterroryzm. Definicja bioterroryzmu. Czynniki biologiczne wykorzystywane przez bioterroryzm.

- Problemy bezpieczeństwa w biotechnologii. Historia badań i wprowadzania GMO do środowiska i gospodarki. Zagrożenia i korzyści związane z GMO.

- Biosensory. Definicja, budowa, zasada działania. Klasyfikacja biosensorów. Organizmy wskaźnikowe, sensory mikrobiologiczne, biosensory tkankowe, sondy kwasów nukleinowych, biosensory immunologiczne, biosensory optyczne

- Biotechnologia w Internecie. Polskie i zagraniczne portale związane z biotechnologią.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 2
Grzegorz Kłosowski 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.