Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia i bioetyka 1200-Bt12FB-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bergson H., Ewolucja twórcza, przeł. L. Kołakowski, Kraków 2005.
2. Bocheński J. M., Etyka, Komorów, b.d.w.
3. Bocheński J. M., Współczesne metody myślenia, Komorów 2009.
4. Fromm E., Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań 2010.
5. Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998.
6. Heller M., Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2007.
7. Heller M., Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata, Kraków 2008.
8. Heller M., Lubański M., Ślaga Sz. W., Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1997.
9. Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
10. W poszukiwaniu istoty życia, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 2005.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

2. Descartes R., Rozprawa o metodzie, „Zielona Sowa”, Kraków 2002.

3. Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, Siedmioróg, Wrocław 2000.

3. Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

4. Ślęczek-Czakon D., Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Wydawnictwo UŚl., Katowice 2004.

5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, różne wyd.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium ustne lub pisemne. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Istota filozofii, jej działy i podstawowe pojęcia filozoficzne: mądrość, prawda, byt, absolut, wartość itp.

2. Podstawowe orientacje w ontologii i epistemologii: materializm, idealizm, racjonalizm, empiryzm. Filozofia a nauka, religia, światopogląd. Filozofia przedsokratejska i Sokrates.

3. Filozofia Platona. System Arystotelesa.

4. Stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm.

5. Okres synkretyczny i wpływ religii na filozofię oraz początki filozofii chrześcijańskiej: neoplatonizm, gnoza, ojcowie Kościoła.

6. Elementy filozofii średniowiecznej: główne zagadnienia scholastyki, św. Anzelm, św. Tomasz.

7. Początki i rozwój filozofii nowożytnej: Bacon, Hobbes, Kartezjusz.

8. Filozofia oświecenia w Anglii i Francji. Kant i klasyczna filozofia niemiecka.

9. Pozytywizm i marksizm. Filozofia Nietzschego.

10. Wybrane kierunki filozofii współczesnej: fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia analityczna, filozofia chrześcijańska, postmodernizm.

11. Przedmiot bioetyki i jej podstawowe zagadnienia. Stanowiska w bioetyce.

12. Zagadnienie wartości życia. Życie ludzkie a zwierzęce.

13. Spór o moment powstania człowieka. Moralne problemy związane z aborcją. Medycznie wspomagana prokreacja.

14. Etyczne problemy transplantacji, inżynierii genetycznej, klonowania.

15. Zagadnienie dopuszczalności eutanazji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 14:00, sala 6
Wojciech Rechlewicz 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.