Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek 1200-Bt23SFM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Cytobiochemia. Kłyszejko-Stefanowicz L. PWN, Warszawa 2002.
2. Podstawy biologii komórki cz. 1-2. Alberts B., Brat D., Hopkin K., Johnson J., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter, PWN Warszawa 2007.
3. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology. Wilson K. and Walker J., Sixth Edition, Cambridge University Press 2005.
4. http://www.pdb.org/pdb/home/home.do
5. http://www.expasy.ch/sprot/
6. http://www.disprot.org/index.php
7. http://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin-myoglobin.html
8. http://www.massey.ac.nz/~wwbioch/DNAprot/funDNA/framset.htm
9. http://www.youtube.com/watch?v=3QWA-tFdGN8
10. http://www.youtube.com/watch?v=EYGrElVyHnU&feature=related
11. http://www.dnatube.com/video/56/DNA-Helicase-structure-and-function
12. http://www.dnatube.com/video/2335/Video-for-DNA-Replication
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, dyskusja
Literatura:

1. Biochemia. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., PWN, Warszawa 2007.

2. Biochemia Harpera. Murray R., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Biochemia i biologia molekularna w zarysie. Matthews. H.R., Freedland, R.A., Miesfeld R.L., Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

4. Białka i peptydy. Doonan S., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Ćwiczenia z biochemii. Kłyszejko-Stefanowicz L. red., PWN, Warszawa 2005.

6. Podstawy chemii bionieorganicznej. Lippard S.J., Berg J.M., PWN, Warszawa 1998.

7. Rosette M. Roat-Malone, Chemia bionieorganiczna, wyd I; PWN Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

W01 - student charakteryzuje zasadnicze cechy budowy kwasów nukleinowych, białek i chromatyny

W02 - student wyjaśnia mechanizmy replikacji, transkrypcji, translacji i kierowania białek do organelli

K01 - student aktywnie wyszukuje rozwiązań problemów dotyczących makrocząsteczek w oparciu o zdobytą wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra) (skala oceniania zgodna z regulaminem)

Zakres tematów:

- Definicja makrocząsteczek

- Różnorodność strukturalna białek – rzędowość struktury białka, mechanizmy zwijania białek, modyfikacje posttranslacyjne, białka wewnętrznie nieuporządkowane

- Struktura DNA – rodzaje i formy topologiczne, białka kontrolujące topologię

- Organizacja DNA w komórce prokariotycznej i eukariotycznej – budowa chromatyny

- Replikacja w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych – białka uczestniczące w syntezie DNA, synteza ciągła i nieciągła

- RNA – rodzaje i struktury

- Synteza RNA – białka uczestniczące w transkrypcji, czynniki transkrypcyjne, struktura promotorów, obróbka posttranskrypcyjna

- Struktura rybosomu i mechanizm syntezy białek u prokariota i eukariota

- Kierowanie białek do organelli komórkowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:00 - 15:30, sala 3
Joanna Moraczewska 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.