Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia 1200-Bt23H-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Marecka, Kompendium histologii, 2002, UJ Kraków.
2. K. Ostrowski, Histologia, 1995, PZWL Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

1. W. Sawicki, Histologia, 1997, PZWL Warszawa.

2. Kuryszko, J. Zarzycki, Histologia zwierząt, 2000, PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

K_W06 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów.

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19- definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_U13 - wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez

opiekuna poszukiwaniach aktualnych informacji naukowych.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę tkanek i narządów.

W02 - charakteryzuje funkcjonowanie tkanek

i narządów zwierząt kręgowych.

W03 - interpretuje powiązanie budowy

z funkcjonowaniem narządów i organów.

U01 - rozróżnia podstawowe typy tkanek,

U02 - potrafi formułować wnioski dotyczące powiązań budowy i funkcji poszczególnych układów występujących w organizmie zwierzęcym i ludzkim.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 - wykazuje zainteresowanie w aktualizowaniu wiedzy z zakresu histologii ogólnej i szczegółowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – test mieszany (pytania otwarte i zamknięte)

System oceniania - zakresy punktowe:

od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Budowa histologiczna nabłonków (jednowarstwowe i wielowarstwowe), tkanki łącznej (łącznej właściwej – sprężysta i tłuszczowa, łącznej oporowej - chrzęstna i kostna oraz krwi i limfy), mięśniowej (gładka, szkieletowa

i sercowa) oraz nerwowej – zróżnicowanie neuronów i komórek gleju.

Budowa histologiczna skóry - naskórek i jego wytwory: włosy, paznokcie, gruczoły potowe, łojowe i mlekowe, budowa skóry właściwej i tkanki podskórnej.

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego - jama ustna (język, zęby), przełyk, jelito cienkie i jelito grube, odbyt.

Budowa i funkcje gruczołów układu pokarmowego – wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Budowa histologiczna górnych i dolnych dróg układu oddechowego: tchawica, oskrzela, płuca.

Budowa histologiczna i funkcje układu moczowego: nerka, moczowody oraz pęcherz moczowy. Szczegółowa budowa i funkcje nefronu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:00, sala 328
Wiesław Krumrych 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.