Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia ogólna 1200-Bt24BO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Biotechnologia. Substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura – Viertus U. E., Szmite I. A., Żilewicz A. W., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 1992,
- Biotechnologia molekularna- Jerzy Buchowicz, PWN-2006
- Biotechnologia mikroorganizmów-wybrane zagadnienia-pod red. Sylwii Łabużek, Davida Necklena, Joanny Radziejewskiej-Lebrecht, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnologia.com.pl
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnolog.pl

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych- praca zbiorowa pod redakcją Jana Fiedurka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Biotechnologia-podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne- Aleksander Chmiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

- Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Biotechnologia roślin-pod redakcją S. Malepszego, PWN 2005

- Podstawy biotechnologii farmaceutycznej- Kayser O. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

- Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007,

- Mikrobiologia techniczna. Tom 2 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2008,

- Drobnoustroje w biotechnologii – Zmysłowska I., Korzekwa K., Wydawnictwo UWM Olsztyn 2011.

- Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności – Gniewosz M., Lipińska E., Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013.

- GMO w świetle najnowszych badań – Niemirowicz-Szczytt K., Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012.

- Biosurfactants, From Genes to Applications - Gloria Soberón-Chávez, Springer 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W02 - opisuje możliwości zastosowań organizmów doskonalonych metodami inżynierii komórkowej i modyfikowanych genetycznie

W03 - objaśnia metody analityczne stosowane we współczesnej biotechnologii.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

- Charakterystyka ogólna drobnoustrojów przemysłowych. Wymagania pokarmowe drobnoustrojów. Degradacja związków wielkocząsteczkowych.

- Zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Oczyszczanie ścieków, fermentacja metanowa, biohydrometalurgia, bioremediacja.

- Podstawy biotechnologii środowiskowej. Fitoremediacja, fitoekstrakcja, fitodegradacja, ryzofiltracja.

- Elementy biotechnologii roślin. Rośliny jako bioreaktory. Metody otrzymywania roślin transgenicznych. Znaczenie i zastosowanie odmian transgenicznych w rolnictwie.

- Elementy biotechnologii zwierząt. Pojęcie zwierząt transgenicznych i sposoby otrzymywania. Przykłady modyfikacji.

- Przykłady zastosowań biotechnologii w medycynie i farmacji. Wielkocząsteczkowe substancje aktywne otrzymywane metodami biotechnologicznymi.

- Biosurfaktanty. Podział i charakterystyka związków powierzchniowo czynnych otrzymywanych z wykorzystaniem mikroorganizmów. Wykorzystanie praktyczne biosurfaktantów.

- Charakterystyka metod doskonalenia szczepów mikroorganizmów przemysłowych. Charakterystyka metod inżynierii komórkowej oraz genetycznej. Przykłady praktycznego wykorzystania modyfikowanych szczepów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 2
Grzegorz Kłosowski 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.