Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza białek 1200-Bt11AB-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: http://www.piercenet.com/
http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/edemo0.htm
http://www.youtube.com/watch?v=J-wao0O0_qM
http://www.uniprot.org
Protein Data Bank (PDB)
Cambridge Structural Database (CSD)
Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)
Biological Macromolecule Crystallization Database (BMCD)
UniProt

Nuc P., Nuc K. (2006) Produkcja białek rekombinowanych. Post. Bioch. 52, 448.
Śliwinska M, Robaszkiewicz K, Czajkowska M, Zheng W, Moraczewska J. (2018) Functional effects of substitutions I92T and V95A in actin-binding period 3 of tropomyosin. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. 2018 Apr;1866(4):558-56

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia praktyczne w laboratorium, obserwacja, eksperyment
Literatura:

1. Ćwiczenia z biochemii, Kłyszejko-Stefanowicz (red.), wyd. 1, 2005, PWN Warszawa.

2. Biochemia, Berg, Tymoczko, Stryer , wyd 4 zm., 2009, PWN Warszawa.

3. Principles and techniques in biochemistry and molecular biology, Wilson K. Walker J., ed., Oxford University Press, 2005.

4. Crowley T.E., Kyte J. Experiments in the purification and characterization of enzymes. A laboratory manual. Academic Press, Elsevier, 2014.

Efekty uczenia się:

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii

U01 Student potrafi samodzielnie zastosować określoną technikę badawczą w celu analiz białek stosowanych w biotechnologii

U02 Student umiejętnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w analizie białek oraz dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny

U03 student wykorzystuje dostępną literaturę do sporządzania poprawnych wniosków z doświadczeń analizy białek

U04 Student projektuje doświadczenia mające ukazać interakcje między białkami lub wyjaśnić problem naukowy

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analizy białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sprawozdań z wynikami i wnioskami dotyczącymi przeprowadzanych doświadczeń; pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami (uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra); obecność i aktywność na zajęciach , obserwacja nauczyciela akademickiego w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej z materiałami biologicznymi, ogólne instrukcje dotyczące pracy z białkami, zasady prowadzenia dziennika laboratoryjnego

2. Izolacja i oczyszczanie białek: oczyszczanie aktyny z tkanki mięśniowej

3. Transformacja komórek bakteryjnych plazmidowym DNA, ekspresja tropomiozyny w systemie bakteryjnym

4. Metody spektrofotometryczne w oznaczaniu stężenia białek: oznaczanie na podstawie współczynnika absorbancji, metoda tyrozynowa

5. Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych: wiązanie tropomiozyny/troponiny do filamentu aktynowego - metoda ultrawirowania i elektroforezy denaturującej

6. Metody enzymatyczne w analizie oddziaływań pomiędzy białkami: oddziaływania aktyna-miozyna metodą pomiaru aktywności ATPazowej

7. Rozwiązywanie problemów naukowych: projektowanie doświadczeń z użyciem poznanych metod analizy białek.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:00 - 14:00, sala 07
Małgorzata Śliwinska 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.