Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekofizjologia mikroorganizmów 1200-Bt11EM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Mikrobiologia wody i ścieków. M. Pawlaczyk-Szpilowa. PWN, Warszawa, 1980.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Mikrobiologia środowisk. M. K. Błaszczyk. PWN, Warszawa, 2010.

2. Mikrobiologia Techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Z. Libudzisz, K. Kowal, Z. Żakowska. PWN, Warszawa. 2007.

3. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. B. Kołwzan, W Adamiak, K. Grabas, A. Pawełczyk. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005,

4. Podstawy biologii sanitarnej. M. M. Bobrowski. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002,

5. Mikrobiologia i biochemia gleb. E.A. Paul, F.E. Clark. Wyd. Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2000.

Efekty uczenia się:

W01 – Zna rolę mikroorganizmów w środowiskach naturalnych.

W02 – Potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i biotechnologii.

W03 – Zna metody analizy mikrobiologicznej wybranych środowisk naturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka powietrza oraz drobnoustrojów w nim występujących.

2. Ogólna charakterystyka drobnoustrojów występujących w zbiornikach wodnych.

3. Rola i znaczenie bakterii neustonowych, planktonowych, bentosowych i epifitycznych w funkcjonowaniu zbiorników wodnych.

4. Ekologiczne czynniki stymulujące rozwój i determinujące występowanie drobnoustrojów w zbiornikach wodnych.

5. Pętla mikrobiologiczna – udział drobnoustrojów w krążeniu materii i energii oraz w cyklach biogeochemicznych C,N,P i S.

6. Samooczyszczanie wód – bakterie jako czynnik modyfikujący jakość wód.

7. Udział drobnoustrojów w oczyszczaniu ścieków i utylizacji odpadów.

8.. Charakterystyka i rola mikroorganizmów glebowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 328
Marta Małecka-Adamowicz 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.