Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka 1200-Bt11B-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Russ J.: Współczesna myśl etyczna, Wyd. Pax, Warszawa 2006.
2. Ślipko T.: Granice życia, Wyd. WAM, Kraków 1994.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Mephan B.: Bioetyka – wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, PWN, Warszawa 2008.

2. Muszal A. (red.): Encyklopedia bioetyki, Polwen, Radom 2007.

Efekty uczenia się:

W01 - opisuje główne dyscypliny i nurty filozoficzne.

W02 - tłumaczy potrzebę stosowania zasad bioetycznych w nauce, a także podczas prowadzenia eksperymentów

biotechnologicznych.

U01 - wykazuje umiejętność powiązania

informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i uzasadnia własne sądy i opinie.

K01 – jest świadomy dylematów związanych

z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biotechnologicznych w

różnych dziedzinach działalności człowieka.

K02 - rozumie znaczenie biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – test mieszany (pytania otwarte i zamknięte)

System oceniania - zakresy punktowe:

od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Geneza i przedmiot bioetyki.

2. Analiza podstawowych nurtów filozoficznych.

3. Problemy etyczne związane z uprawą roślin genetycznie modyfikowanych oraz hodowlą zwierząt transgenicznych.

4. Etyczne aspekty hodowli komórek macierzystych, transplantacji zarodków oraz klonowania.

5. Ocena etyczna skutków odkrycia genomu ludzkiego w kontekście inżynierii genetycznej. Zapłodnienie in vitro, magazynowanie ludzkich zarodków.

6. Etyczne aspekty współczesnego pojęcia śmierci. Eutanazja – uwarunkowania prawne w Polsce

i innych krajach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:00, sala 30
Wiesław Krumrych 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.