Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analityka płynów ustrojowych 1200-Bt23-wApU-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Meyer D.J., Harvey J.W.: Diagnostyka laboratoryjna w weterynarii, Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2013.
2. Wallach J.: Interpretacja badań laboratoryjnych, Wyd. Medipage, Warszawa, 2011.
3. Pawelski S.: Diagnostyka laboratoryjna w hematologii, Wyd. PZWL, Warszawa 1990.

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Neumeister B., Besenthal I., Bohm B.O.: Diagnostyka laboratoryjna, Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2013.

2. Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna, Wyd. PZWL, Warszawa 2013.

3. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2009.

Efekty uczenia się:

W01 – zna prawidłową budowę i funkcje układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności

ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i stanach chorobowych,

W02 – zna metody oceny procesów biochemicznych

i przemian metabolicznych w warunkach fizjologicznych

i patologicznych,

W03 – zna podstawy metodyczne metod analitycznych

i ich zastosowanie,

W04 – zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, czułości,

W05 – zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania go do analizy.

U01 – umie określić przydatność analityki płynów ustrojowych,

U02 – potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową.

K01– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

K02 – potrafi pracować w grupie,

K03 – potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia

i współpracowników

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

System oceniania:

od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Krew pełna, surowica i osocze jako materiał analityczny.

2. Mocz jako materiał analityczny.

3. Badania innych materiałów analitycznych.

4. Błąd przedlaboratoryjny.

5. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.

6. Wartości referencyjne.

7. Wpływ czynników biologicznych na wartości referencyjne.

8. Charakterystyka błędów analitycznych.

9. Błąd przypadkowy analizy i precyzja.

10. Błąd systematyczny, dokładność metody.

11. Błąd dopuszczalny.

12. Wiarygodność wyniku.

13. Kontrola jakości badań laboratoryjnych.

14. Charakterystyka wartości diagnostycznej badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:15 - 12:00, sala 30
Wiesław Krumrych 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.