Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analityka płynów ustrojowych 1200-Bt23-wApU-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Wallach J.: Interpretacja badań laboratoryjnych, Wyd. Medipage, Warszawa, 2011.
2. Pawelski S.: Diagnostyka laboratoryjna w hematologii, Wyd. PZWL, Warszawa 1990.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody seminaryjne
Literatura:

1. Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna, Wyd. PZWL, Warszawa 2013.

2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2009.

Efekty uczenia się:

U01 – umie określić przydatność analityki płynów ustrojowych,

U02 – potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową.

K01– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

K02 – potrafi pracować w grupie,

K03 – potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia

i współpracowników

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - wykonanie doświadczeń, dyskusja, przygotowanie prezentacji.

Zakres tematów:

1. Podstawy laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej (oznaczanie podstawowych parametrów układu

czerwono- i białokrwinkowego, badanie morfologiczne - rozmaz krwi obwodowej, specjalistyczna

diagnostyka zaburzeń).

2. Analityka układu krzepnięcia krwi (czas krwawienia, badanie funkcji naczyń, badania ilościowe

i czynnościowe płytek krwi, ocena wewnątrz- i zewnątrzpochodnej drogi kaskady krzepnięcia, podstawowe badania układu fibrynolitycznego oraz układu antykoagulacyjnego).

3. Oznaczanie markerów enzymatycznych i białkowych (optymalizacja i standaryzacja pomiarów aktywności enzymatycznych, wartości referencyjne, fosfataza alkaliczna i kwaśna, aminotransferazy,

gamma-glutamylotransferaza dehydrogenaza mleczanowa, kinaza keratynowa, amylaza, lipaza).

4. Analityka laboratoryjna równowagi kwasowo-zasadowej – RKZ (układy buforowe organizmu, bufor wodorowęglanowy, zasady buforowe przestrzeni wewnątrzkomórkowej, regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej, laboratoryjna ocena zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej, interpretacja wyników badania RKZ).

5. Gospodarka wodno-elektrolitowa (zawartość i dystrybucja wody w ustroju, osmolalność i metody jej oceny w płynach ustrojowych, bilans wody i elektrolitów).

6. Analityka gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej (wapń, fosfor i magnez w organizmie, badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wapniowej, pomiary stężenia fosforanów i magnezu).

7. Metabolizm glukozy (mechanizmy homeostazy glukozy i jej zaburzenia, diagnostyka laboratoryjna). Diagnostyka molekularna (postępowanie z materiałem do badań molekularnych, podstawowe metody analizy kwasów nukleinowych, reakcja łańcuchowa polimerazy – PCR, sekwencjonowanie DNA, mapowanie restrykcyjne, mikromacierze DNA, wybrane zastosowania diagnostyki molekularnej

w medycynie i weterynarii).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 328
Ryszard Gołda 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.