Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1200-Bt24PZ-SD
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 85
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Regulamin studiów UKW
Rozporządzenie MNiSW

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia praktyczne,
obserwacja, eksperyment

Literatura:

Regulamin praktyki realizowanej na kierunku

Program praktyki dla kierunku biotechnologia

Dokumentacja miejsca odbywania praktyki

Metody i kryteria oceniania:

- na poziomie Koordynatora praktyk - Dziennik Praktyk, opinia Zakładowego Opiekuna praktyk, hospitacje

- na poziomie Zakładowego Opiekuna Praktyk - opinia na temat realizacji praktyk zawodowych,

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od opiekuna za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i złożenie u Koordynatora praktyk prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk.

Zakres tematów:

Zadania (uzależnione od miejsca odbywania praktyki):

- poznanie zasad działania placówki

- zaznajomienie się z zasadami ewidencjonowania, dokumentowania i gromadzenia prac jednostki

- poznanie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w miejscu realizacji praktyk oraz posługiwanie się nim

- poznawanie technik pracy laboratoryjnej

- asystowanie przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, pobieraniu prób, przeprowadzaniu analiz, eksperymentów naukowych, sporządzaniu dokumentacji itp.

- poznawanie metod i zasad dokumentowania obserwacji i eksperymentów naukowych

- poznawanie procesów technologicznych i procedur związanych z biotechnologią

- inne zadania związane z kierunkiem studiów wyznaczone przez kierowników placówki w której realizowane są praktyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Małgorzata Śliwinska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.