Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 1200-B12S-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: patrz literatura podstawowa
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Literatura:

Literatura zależy od tematyki seminarium i tematyki pracy dyplomowej (książki dostępne w zbiorach biblioteki i publikacje naukowe dostepne w bazach bibliograficznych).

Efekty uczenia się:

W01 - zna tematykę badawczą jednostki realizującej seminarium

W02 - ma wiedzę w zakresie aparatury oraz metod badawczych wykorzystywanych w danej jednostce

W03 - ma poszerzona wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

W04 - ma podstawową wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie biologii

W05 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

U01 - potrafi powiązać tematykę badawczą seminarium z podstawowymi dyscyplinami wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych

U02 - posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania referatu oraz prowadzenia dyskusji naukowej

U04 - potrafi wykorzystać i rozszerzyć znajomość języka obcego w celu pozyskania, przetwarzania i prezentowania informacji naukowych

U05 - samodzielnie planuje własna karierę zawodowa lub naukowa zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami

K01 - rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w szczególności w obszarze nauk przyrodniczych

K02 - umie powiązać wyniki badań naukowych z możliwością ich praktycznego zastosowania w badaniach podstawowych i aplikacyjnych

K03 - potrafi krytycznie ocenić wartości badan naukowych

K04 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- umiejętność przygotowania i prezentacji referatu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

- umiejętność wyboru i korzystania ze źródeł literaturowych,

ocena sposobu prezentacjo treści naukowych ze źródeł obcych i własnych wyników,

aktywny i rzeczowy udział w dyskusji.

Zakres tematów:

Treści programowe realizowane w ramach seminarium są zróżnicowane w zależności od tematyki badawczej realizowanej przez daną jednostkę wydziałową.

Główne treści realizowane w trakcie seminarium:

- student przygotowuje (w oparciu o otrzymane materiały źródłowe) i prezentuje najnowsze dane dotyczące stanu wiedzy w zakresie zgodnym z tematem własnej pracy magisterskiej;

- pogłębienie przez studentów umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł obcojęzycznych;

- grupa seminaryjna w zakresie specjalności naukowej jednostki poszerza wiedzę z zakresu danej tematyki badawczej biorąc udział w dyskusji;

- opracowanie i prezentacja założeń pracy magisterskiej oraz doboru metod badawczych właściwych dla uzyskania założonego celu badań;

- doskonalenie techniki przygotowania i prezentacji referatów na tematy związane z tematyka seminarium;

- doskonalenie przez studentów umiejętności krytycznej oceny prezentacji/referatów oraz prowadzenie konstruktywnej dyskusji naukowej;

przedstawienie wyników badan oraz formułowanie na ich podstawie wniosków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Renata Hoffmann 1/1 szczegóły
2 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Barbara Kieliszewska-Rokicka 1/1 szczegóły
3 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Lucyna Twerd 1/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Krystian Obolewski 1/1 szczegóły
5 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Katarzyna Faleńczyk-Koziróg 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.