Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Embriologia 1200-B24E-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Embriologia. Bartel H., PZWL, Warszawa 2003.
2. Zarys organogenezy. Bielańska-Osuchowska Z., Wyd. PWN, Warszawa 2004.
3. Embriologia Lekarska Langmana. Sadler W, Wyd. Med. Tour Press International, Warszawa, 1995;
4. Zarys embriologii wraz z elementami biologii rozwoju. Kozłowska K., Akademia Medyczna, Gdańsk 2005.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

1. Embriologia: podręcznik dla studentów. Bartel H. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 (wyd. 4 zm. i uzup.).

2. Embriologia. Bielańska-Osuchowska Z., Wyd. PWRiL, Warszawa 1983.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

K_W06 – opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19 – definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę jądra, charakteryzuje jego czynność wydzielniczą; definiuje pojęcie spermatogenezy i opisuje przebieg tego procesu; omawia histo- fizjologię najądrza; charakteryzuje budowę nasieniowodu, gruczołu krokowego, gruczołów dodatkowych i prącia.

W02 – opisuje cytofizjologię części korowej i rdzennej jajnika oraz jajowodu, opisuje histofizjologię macicy; omawia proces oogenezy.

W03 – charakteryzuje podstawowe stadia rozwoju zarodka; definiuje pojęcia zaplemnienia, zapłodnienia, kapacytacji oraz reakcji akrosomowej; omawia różnicowanie listków zarodkowych i ich umiejscowienie w obszarach zarodkowych.

W04 – omawia budowę błon płodowych, ich pochodzenie i różnicowanie się; opisuje proces powstawania łożyska i jego funkcje, definiuje pojęcia indukcji pierwotnej i wtórnej.

W05 – omawia wpływ czynników wewnątrz- i pozaustrojowych na rozwój ciąży.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 –rozumie potrzebę współpartnerstwa w podejmowaniu decyzji i podnoszeniu odpowiedzialności za partnerkę/partnera.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – kolokwium pisemne.

System oceniania - zakresy punktowe:

od 60% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

od 75% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

od 85% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

od 90% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

od 95% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Embriologia – rys historyczny i powiązanie embriologii z innymi naukami biologicznymi.

2. Komórka jajowa: ultrastruktura, oogeneza, klasyfikacja komórek jajowych.

3. Plemniki: ultrastruktura, spermatogeneza, skład nasienia. Nieprawidłowości w budowie.

4. Zaplemnienie i transport komórek płciowych.

5. Zapłodnienie – fazy, cytofizjologia, determinacja płci.

6. Bruzdkowanie – morfologia, aspekty genetyczne i molekularne, przebieg.

7. Zagnieżdżenie – transport zarodka, przebieg, cytofizjologia.

8. Gastrulacja – przebieg i mechanizmy regulacji.

9. Teoria listków zarodkowych i ich pochodzenie.

10. Cewa nerwowa – powstawanie i rozwój ektodermalnego, mezodermalnego i endodermalnego listka zarodkowego. Aspekty morfologiczne związane z kolejnymi etapami rozwoju prenatalnego.

11. Tworzenie się narządów pierwotnych: układu krążenia, układu pokarmowego, układu oddechowego, układu nerwowego.

12. Błony płodowe: owodnia i płyn owodniowy, kosmówka, omocznia oraz woreczek żółciowy – budowa, rozwój i właściwości czynnościowe.

13. Pępowina – budowa, funkcje.

14. Łożysko – budowa w I, II, III trymestrze ciąży. Łożysko dojrzałe – budowa i właściwości czynnościowe.

15. Bariera łożyskowa, fizjologia krążenia łożyskowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 15:15, sala 328
Wiesław Krumrych 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.