Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia 1200-B24Ek-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: BANASZAK J. 1998. (red.). Ekologia wysp leśnych. Wyd. Uczeln. WSP w Bydgoszczy.
BANASZAK J. 2002. (red.). Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
BANASZAK J. 2003. (red.). Stepowienie Wielkopolski pół wieku później. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
BEGON M., MORTIMER M. 1989. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa.
CZARNOWSKI M.S. 1978. Zarys ekologii roślin lądowych. PWN.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

BANASZAK J., WIŚNIEWSKI H. 1999. Podstawy ekologii. Wyd. I Wyd. Uczeln. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz. Wyd. II Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

KREBS C.J. 2011. Ekologia – eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa, s. 647.

ODUM E. P. 1977. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.

WIĘCKOWSKI S.K. 1998. Ekologia ogólna. Wyd. Branta, Bydgoszcz.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – pytania otwarte.

Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Czym jest a czym nie jest ekologia.

Zjawiska i układy ekologiczne.

Prawa czynników ograniczających.

Czynniki ekologiczne.

Koncepcja populacji.

Struktura ekologiczna populacji.

Dynamika i strategia rozwoju populacji.

Cechy i kryteria wyróżniania biocenoz.

Struktura biocenoz.

Typy interakcji między dwoma gatunkami.

Pojęcie i struktura ekosystemów.

Gospodarka materią i energią w ekosystemie.

Sukcesja ekologiczna. Ekotony.

Gospodarka materią i energią w biosferze – cykle biogeochemiczne.

Z zagadnień ekologii krajobrazu.

Specyfika i funkcjonowanie krajobrazów kulturowych: agroekosystemy, obszary zurbanizowane, suburbia.

Rola ekologii w ochronie środowiska i przyrody.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 116 (PS)
Lucyna Twerd 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.