Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia 1200-B24Ek-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: JASTRZĘBSKA M., WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K. 2012. Ekologia. Zeszyt do ćwiczeń. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
WEINER J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: symulacje z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, obliczenia, prezentacje multimedialne, karty pracy, ćwiczenia modelowe, analiza i interpretacja danych, obserwacja, wykonywanie prostych doświadczeń, zajęcia z programem Statistica
Literatura:

BANASZAK J., WIŚNIEWSKI H. 1999. Podstawy ekologii. Wyd. Uczeln. WSP w Bydgoszczy. Bydgoszcz.

FRANZ K. W., ROMANOWSKI J., GRIMM V. 2011. Modele siedliskowe i analiza żywotności populacji. [w:] Wiad. Ekol., 57, 3: 97-108.

GÓRECKI J., KOZŁOWSKI M., GĘBCZYŃSKI M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków – Białystok.

KREBS C.J. 2011. Ekologia – eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.

ŁOMNICKI A. 2012. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.

MACKENZIE A., BALL A.S., VIRDEE S.R. 2005. Krótkie wykłady. Ekologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ E., DĄBKOWSKA T. 2011. Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym bloku student jest zobowiązany przygotować sprawozdanie (w formie notatki lub prezentacji multimedialnej) lub uzupełnia w trakcie zajęć karty pracy przygotowane przez prowadzącego.

Oceniana jest aktywność na zajęciach.

Przewidziane są 2 kolokwia.

Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

Przekazywanie ocen studentom za pomocą systemu informatycznego oraz regularny kontakt za pomocą narzędzi informatycznych.

Zakres tematów:

Analiza podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Struktura ekologiczna i dynamika populacji.

Bezwzględna ocena zagęszczenia zwierząt, cz. 1. Metoda Petersena-Lincolna jako jeden z wariantów metody opartej na znakowaniu.

Bezwzględna ocena zagęszczenia zwierząt, cz. 2. Badanie zagęszczenia populacji wybranych gatunków roślin zielnych metodą powierzchniową – metoda „kwadratów” (zajęcia terenowe). Testowanie powiązań pomiędzy dwoma gatunkami roślin za pomocą testu chi-kwadrat. W każdym „kwadracie” oceniana będzie obecność lub nieobecność każdego gatunku rośliny. To pozwoli na ocenę liczby „kwadratów”, w których oba gatunki były obecne w porównaniu do całkowitej liczby „kwadratów”. Test chi-kwadrat pozwoli na ocenę, czy istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy rozmieszczeniem dwóch gatunków.

Bezwzględna ocena zagęszczenia zwierząt, cz. 3. Badanie zagęszczenia populacji wybranego gatunku rośliny metodą bezpowierzchniową – metoda „najbliższego sąsiada” (zajęcia terenowe).

Wpływ zagęszczenia na niektóre cechy roślin – Lepidium sativum.

Allelopatia.

Oddziaływania między populacjami. Ogólna charakterystyka oddziaływań. Wzajemne oddziaływanie drapieżnika i ofiary. Założenia modelu Volterry-Lotki.

Reakcje dwóch typów lasów na chroniczne zanieczyszczenia azotowe.

Różnorodność biologiczna jako kryterium oceny wartości obszaru chronionego.

Wskaźniki różnorodności gatunkowej – zajęcia terenowe.

Funkcjonowanie ekosystemu w aspekcie gospodarowania energią i materią.

Krążenie materii i pierwiastków w przyrodzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 114 (PS)
Anna Sobieraj-Betlińska 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.