Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1100-PrS11PS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Daley J.G. (red.), Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, Warszawa 2010
2. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa 2010
3. Brandstaetter A., Herrmann P., O`Connell C. (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, Warszawa 2010
4. Powell M. (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Warszaw 2010
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją multimedialną
Literatura:

1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

2. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Polityka społeczna, Katowice 1998

3. Lavalette M., Pratt A.. (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa 2010

4. Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszaw 2002

5. Grewiński M., Więckowska B. (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa 2011

6. Spicker P., Polityka społeczna - teoria, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

W01 - potrafi określić zależność pracy socjalnej i polityki społecznej (K_W01);

W02 - posiada wiedzę na temat przedmiotu polityki społecznej i jej działów oraz wartości (K_W02)

W03 - zna podstawowe elementy systemu pomocy społecznej (K_W03);

U01 - dostrzega i interpretuje zjawiska analizowane przez politykę społeczną, które stają się przedmiotem zainteresowań i działań pracy socjalnej (K_U01);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z treści wykładu oraz konwersatoriów

Zakres tematów:

Definicja i paradygmat polityki społecznej; najistotniejsze wartości w polityce społecznej; kwestia społeczna a polityka społeczna; problem społeczny a polityka społeczna; czym jest i jakie ma znaczenie "myśl przekształceń społecznych"; polityka społeczna a polityka socjalna; polityka społeczna a pomoc społeczna; polityka społeczna a polityka rodzinna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 15:00, sala 135
Halina Steinke 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.