Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1100-PrS11PS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Daley J.G. (red.), Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, Warszawa 2010
2. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa 2010
3. Brandstaetter A., Herrmann P., O`Connell C. (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, Warszawa 2010
4. Powell M. (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Warszaw 2010
5. Polityka społeczna - czasopismo
6. Guzy-Steinke H., "Shit happens" - język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia, Źródło: Chowanna - 2015, T. 1 (44), s. 117-130
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

2. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Polityka społeczna, Katowice 1998

3. Lavalette M., Pratt A.. (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa 2010

4. Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

U01 - dostrzega i interpretuje zjawiska analizowane przez politykę społeczną, które stają się przedmiotem zainteresowań i działań pracy socjalnej (K_U01);

U02 - przygotowuje wypowiedź ustną dotycząca interpretacji danych z tekstu poświęconego zagadnieniom polityki społecznej (K_U15);

K01 - potrafi samodzielnie wyszukać dane ilustrujące wybrane obszary polityki społecznej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, umiejętność interpretowania tekstów źródłowych, , prace pisemne analizujące zawartość czasopisma Polityka społeczna (wybrane artykuły)

Zakres tematów:

1. Modele polityki społecznej; 2. Co to jest sprawiedliwość społeczna?; 3. Czym jest solidarność społeczna?; 4. Aktualne problemy społeczne w Polsce (starzenie sie społeczeństwa oraz problem uchodźstwa i migracji); 5. Potrzeby ludzkie;6. Pomoc społeczna; 7. Lokalna polityka społeczna; 8. Rodziny polskie i polityka rodzinna; 9. Świadczenie 500+ w polityce społecznej i pomocy społecznej; 10. Procesy migracyjne a polityka społeczna; 11. Prawa człowieka; 12. Zawartość czasopisma Polityka Społeczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 154
Halina Steinke 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.