Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności interpersonalnych - pracownia specjalizacyjna 1100-P-OP12TR-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Rosenberg M. (2006). Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
warsztaty
Literatura:

Geldard K. (2004). Rozmowa, która pomaga. Gdańsk: GWP, rozdział X.

Jedliński K. (2008). Trening interpersonalny. Warszawa: Wydawnictwo WAB, rozdział I-III.

Johnson D. W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. część I i II.

Kopeczek J. (1994). Praca metodami psychoaktywnymi. Tarnobrzeg: WOM, materiały własne.

Rosenberg M. (2003). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, rozdział III-VII.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP, rozdział I, III, XVI.

Silberman M., Hamsburg F. (2013). Inteligencja interpersonalna. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, s. 11-138.

Efekty uczenia się:

U_01-potrafi przekazywać członkom grupy informacji zwrotnej zgodnie z zasadami jej konstruowania i udzielania w sytuacjach gdy cudze zachowanie jest trudne, sprzeczne z potrzebami jednostki.

U_02-potrafi dokonywać autorefleksji na temat własnego zachowania w grupie i ćwiczyć nowe wzorce zachowań.

U_03-potrafi ze zrozumieniem podejmować role grupowe na rzecz rozwoju grupy.

K_01-potrafi zaprojektować działania konieczne do rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

100% frekwencja na zajęciach oraz aktywność podczas zajęć, wypełnienie arkusza ewaluacyjnego odnoszącego się do kolejnych efektów uczenia się oraz przygotowania dokumentacji fotograficznej z przebiegu zajęć.

Zakres tematów:

Trening interpersonalny jest jedną z najbardziej rozwojowych i pogłębiających świadomość formą zajęć o charakterze doświadczeń grupowych. Celem treningu jest rozwój osobisty, doskonalenie więzi międzyludzkich i integracja grupy. Podczas zajęć każdy może przyjrzeć się osobistym zasobom i ograniczeniom. Jest to spotkanie z innymi ludźmi na poziomie daleko wykraczającym poza codzienne normy komunikacyjne. Stwarzane są tu sytuacje, w których student zdobędzie wiedzę na temat własnych indywidualnych strategii budowania lub unikania relacji z innymi ludźmi, mechanizmów obronnych jakie wykorzystuje się w codziennym życiu. Student ma szansę opanować umiejętności efektywniejszej współpracy z innymi, lepszego współżycia w grupie, poprawnej komunikacji, budowania dobrego klimatu, identyfikacji z grupą.

1. Zasady pracy podczas treningu interpersonalnego.

2. Zasady sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu.

3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w relacjach z innymi ludźmi (umiejętności: słuchania, parafrazowania, odzwierciedlania, wyrażania empatii)

4. Umiejętność rozpoznawania, nazywania i komunikowania przeżywanych emocji, opinii.

5. Rozpoznawanie ról grupowych, udzielanie informacji zwrotnych i podejmowanie decyzji w grupie.

7. Asertywność w relacjach - określanie własnych granic psychologicznych, stanowcze wyrażanie siebie, reagowanie na krytykę oraz pochwały.

8. Prace indywidualne związane z własnym rozwojem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
Blanka Poćwiardowska 14/14 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 16:30, sala 135
Blanka Poćwiardowska 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.