Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiany klimatyczne Ziemi 1200-B23ZKZ-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boryczka J. 2001. Prognozy zmian klimatu miast Europy. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Woś A. 1999. Klimat Polski. Wyd PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Boryczka J. 1993. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu w XVII-XXI wieku. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Boryczka J. 1998. Zmiany klimatu Ziemi. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa.

Kożuchowski K. 2007. Meteorologia i Klimatologia. Wyd. PWN, Warszawa.

Kundzewicz Z., Kowalczyk P. 2008. Zmiany klimatu i ich skutki. Wyd. KURPISZ, Poznań.

Piotrowicz K., Twardosz R. (2007). Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. IGiGP UJ, Kraków

Efekty uczenia się:

W01: opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na zmiany klimatu oraz objaśnia mechanizmy ich szkodliwego działania (K_W08)

W02: wymienia przykłady praktycznego zastosowania wiedzy do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (K_W09)

U01: wiąże informacje na temat zmian klimatu pochodzące z różnych źródeł, ustosunkowuje się do nich i przedstawia swój punkt widzenia (K_U05)

K01: : potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu zmian klimatu na Ziemi (K_K03)

K02: jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych (K_07)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny:

50% do 60% – dst

> 60% do 70% – dst+

> 70% do 80% – db

> 80% do 90% – db+

> 90% – bdb

Zakres tematów:

1. Czynniki naturalne kształtujące klimat.

2. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na klimat.

3. Skutki zmian klimatu.

4. Obserwowane i prognozowane zmiany klimatu.

5. Zjawiska suszy, ulew i huraganów.

6. Wpływ zmian klimatu na bilans wodny zlewni i przepływy w ciekach oraz wód w oceanach.

7. Zmiany klimatyczne a leśnictwo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 14:45 - 16:15, sala 12 (PS)
Renata Hoffmann 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.