Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1300-IM12Fi-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 7. Jaworski B., Dietłaf A., Kurs Fizyki, t.I i II, PWN, W-wa.
8. Sawieliew I.W., Wykłady z fizyki, t. I, II, III , PWN, W-wa.
9. Orear J.,Fizyka, t.I i II, Wyd. Naukowo -Techn., W-wa
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład multimedialny
Literatura:

4. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski „Wstęp do fizyki”, tom 1 i 2

5. D. Halliday, R. Resnick „Fizyka” tom 1 i następne

6. Ch. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman „Mechanika

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elementy mechaniki klasycznej, grawitacji, elementy elektryczności, optyki i akustyki; tworzenie i weryfikację modeli świata rzeczywistego oraz posługiwanie się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. W1

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki

W2

Zna zastosowania praw fizyki w rozwiązywaniu zagadnień inżyniersko-informatycznych i ich interpretacji

W3

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów inżyniersko-informatycznych.

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie U1

Potrafi wykorzystać prawa fizyki dla tłumaczenia zjawisk i procesów fizycznych w różnych dziedzinach techniki

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów inżyniersko-informatycznych

Zakres tematów:

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elementy mechaniki klasycznej, grawitacji, elementy elektryczności, optyki i akustyki; tworzenie i weryfikację modeli świata rzeczywistego oraz posługiwanie się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. W1

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki

W2

Zna zastosowania praw fizyki w rozwiązywaniu zagadnień inżyniersko-informatycznych i ich interpretacji

W3

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów inżyniersko-informatycznych.

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie U1

Potrafi wykorzystać prawa fizyki dla tłumaczenia zjawisk i procesów fizycznych w różnych dziedzinach techniki

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów inżyniersko-informatycznych

Metody i kryteria oceniania:

5. pogłebiona znajomośćtematyki wykładu

4. znajomość wszystkich praw i umiejetność i wykorzystania

3. podstawowa orientacja w przedmiocie

2. nie osiagnięcie zadnego efektu kształcenia

Zakres tematów:

1. Elementy mechaniki klasycznej

1.1. Podstawowe definicje

1.2. Ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony

1.3. Ruch po okręgu

1.4. Ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

2. Dynamika punktu i układów punktów materialnych

2.1. Masa, pęd, siła

2.2. Zasady dynamiki Newtona

2.3. Zasada zachowania pędu.

2.4. Środek masy i środek ciężkości układu

2.5. Transformacje Galileusza; mechaniczna zasada względności.

2.6. Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego

2.7. Moment bezwładności, moment pędu

2.8. Zasada zachowania momentu pędu).

3. Nieinercjalne układy odniesienia

3.1. Siła Coriolisa.

4. Praca, moc, energia

4.1. Zasada zachowania energii.

4.2. Pola zachowawcze.

5. Grawitacja

5.1. Pole grawitacyjne. Stała grawitacyjna

5.2. Natężenie pola grawitacyjnego

5.3. Zagadnienie lotów kosmicznych

5.4. Energia satelity. Prędkości kosmiczne.

6. Elementy termodynamiki

6.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki: układ, parametry termodynamiczne, stan układu, równanie stanu gaz.

6.2. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste

6.3. Objętość, ciśnienie i temperatura oraz zależności między tymi parametrami dla gazu doskonałego.

6.4. Skale termometryczne

6.5. Równanie Van der Waalsa dla gazów rzeczywistych

6.6. Pojęcie ciepła, pracy i energii wewnętrznej

6.7. Zasady termodynamiki

6.8. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Entropia

7. Elektryczność i magnetyzm

7.1. Elektrostatyka

7.2. Prąd elektryczny

7.3. Pole magnetyczne

7.4. Równania Maxwella

7.5. Fale elektromagnetyczne.

8. Optyka geometryczna

8.1. Prawa odbicia i załamania-zasada Fermata. Współczynnik załamania

8.2. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

8.3. Pryzmat

8.4. Zwierciadła i soczewki

8.5. Układy optyczne

8.6. Mikroskop, lupa, teleskop, aparat fotograficzny

8.7. Oko i wady

8.8. Elementy fotometrii-jednostki fotometryczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 10
Karol Bartosiewicz 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.